Đề tài "Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với mặt hàng ô tô tại VN...."

Đề tài Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với mặt hàng ô tô tại VN....

Báo cáo TN: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN BÓN VIÊN NÉN VÀ PHƯƠNG PHÁP BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CÓI VỤ XUÂN 2014 TẠI XÃ NGA THỦY, NGA SƠN, THANH HÓA

Báo cáo này Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén chậm tan đến sinh trưởng và năng suất, chất lượng cây cói. Từ đó xác định được lượng phân bón thích hợp để cây cói cho năng suất, chất lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Báo cáo TN: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QTNNL cho khách sạn Thái Thiên 2 tại TPHCM

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là Dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Thái Thiên 2.

Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng The City Diner

Trong xu thế toàn cầu hoá như hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường cần phải nhanh chóng đổi mới. Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật thông tin, tìm hiểu những biến động về tình hình kinh tế - chính trị của thế giới, biết phân tích điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn mà doanh

Báo cáo TN: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của nhà hàng phố nướng - Khách sạn Đệ Nhất

Du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập thế giới, du khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng và du lịch nội địa cũng tăng nhanh do đời sống kinh tế được nâng cao cũng như nhu cầu thư giãn về mặt tinh thần của người lao động ngày càng được quan tâm đúng mức. Nắm bắt được xu thế của thời đại, nhiều doanh nghiệp quốc doanh cũng như doanh nghiệp tư nhân mạnh

Luận văn áp dụng quản lý rủi ro vào quy trình hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu

Luận văn áp dụng quản lý rủi ro vào quy trình hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu

Luận văn "chính sách ngoại thương và quan hệ ngoại thương giữa VN và Canada

Luận văn chính sách ngoại thương và quan hệ ngoại thương giữa VN và Canada

BCTN: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNG BÁ TOUR DU LỊCH BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ JOOMLA CHO CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT ĐÀ

Trong phạm vi bài thực tập này, tác giả đã nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc và mô hình hoạt động của một Website giới thiệu du lịch, và từ đó ứng dụng vào bài làm của mình. Website được xây dựng cơ bản trên nền tảng của ngôn ngữ PHP, với sự hỗ trợ của công cụ để xây dựng nó là Draemwave. Website được chạy thử trên localhost của Xampp, phiên bản 1.6.8 . Đồng thời, tác giả cũng

Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM

Luận văn với đề tài: “Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp.HCM” nhằm đến các mục đích sau: Thứ nhất: nghiên cứu lý luận chung về các loại hình kinh tế thuộc khu vực kinh tế tư nhân và các lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng. Tứ đó thấy được sự cần thiết phát triển kinh tế tư nhân từ giải

BCTN: Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty VINAWIND)

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu: nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận và phương pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch marketing trong doanh nghiệp thương mại, nghiên cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing quạt điện của công ty ĐCTN; Bên cạnh đó, để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing của công ty

Tiểu luận đánh giá kết quả hoạt động CTTNHH Phát Gia

Tiểu luận đánh giá kết quả hoạt động CTTNHH Phát Gia

Báo cáo tốt nghiệp "Hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện hệ thống thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Báo cáo tốt nghiệp"Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường"

Báo cáo tốt nghiệp Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường

Luận văn tốt nghiệp đề xuất các kế hoạch hành động Logistics VN

Ở Việt Nam, Logistics vẫn còn là một thuật ngữ mới mẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hoạt động Logistics chỉ đơn thuần là hoạt động giao nhận hàng hóa thậm chí chỉ là dịch vụ vận tải. Bởi thế mà các công ty từ những công ty vận tải đường bộ đến các nhà giao nhận, các hãng vận tải hàng không và bưu điện đều dùng từ Logistics để mô tả những gì họ đang cung cấp.

Đề án hoạt động Logistics trong xuất khẩu hàng Nike

Đề án tham khảo Hoạt động Logistics trong xuất khẩu hàng Nike

Chuyên đề quản trị bán hàng

Chuyên đề về quản trị bán hàng.

Luận văn Tâm lý học quản lý

Luận văn trong tâm lý học quản lý.

Giải pháp bản đồ trực tuyến và ứng dụng / Nguyễn Đức Phương

GIS-Geography Information System(Hệ thống thông tin địa lý) ra đời và được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ về công nghệ của Internet, GIS cũng đã phát triển công nghệ cho phép chia sẻ thông tin thông qua mạng toàn cầu bằng cách kết hợp GIS và Web. Bên cạnh đó, xu hướng chia sẻ dữ liệu, phát triển phần mềm trên công nghệ mã nguồn mở cũng được quan tâm ở các nước

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý về hạ tầng giao thông bộ thành phố Cần Thơ / Hoàng Đức Nhã

Hệ thống thông tin địa lý GIS đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực mà những đối tượng cần quản lý mang tính chất bề mặt không gian địa lý. Việc quản lý các đối tượng này cần được xác định thông qua tọa độ địa lý của chúng trên bề mặt trái đất. Do vậy hệ tầng giao thông bộ cũng ngoài đối tượng có thể quản lý không gian địa lý, không những vậy việc nghiên cứu và