Quyết định về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương số 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH

Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2015 Phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015 do Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành. Dự kiến tăng lương tối thiểu vùng BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương công ty TNHH MTV nhà nước số 17/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- Số: 17/2015/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘ

Thông tư hướng dẫn tuyển dụng lao động VN làm việc cho nước ngoài số 16/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Quản lý người lao động làm việc cho tổ chức nước ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển lao động BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- Số:

Thông tư về giám sát tiền lương, thưởng trong tổng công ty Nhà nước số 15/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Giám sát tiền lương thưởng trong tổng công ty Nhà nước

Công văn về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương số 1317/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1317/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 điều chỉnh thang lương, bảng lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2015. Điều chỉnh thang lương bảng lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- Số: 1317/LĐTBXH-LĐTLV/v điều chỉnh thang lương, bảng lương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 Kính

Công văn hướng dẫn mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi số 1290/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn mới về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- Số: 1290/LĐTBXH-LĐTLV/v thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 13

Công văn về việc tính trả lương ngày nghỉ hằng năm số 1287/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1287/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tính trả lương ngày nghỉ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 13 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hằng năm BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI------- Số: 1287/LĐTBXH-LĐTLV/v tính trả lương ngày nghỉ hằng năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 201

Quyết định về chế độ với nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập số 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2015. Chế độ dành cho nhân viên nấu ăn trong trường mầm non công lập ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI-------- Số: 07/2015/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà N

Công văn về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương số 3124/TCHQ-TVQT

Công văn về việc thực hiện điều chỉnh tiền lương số 3124/TCHQ-TVQT được Bộ tài chính ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2015 gửi đến các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Thực hiện điều chỉnh tiền lương BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN------- Số: 3124/TCHQ-TVQTV/v thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh ph

Nghị định quy định việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia số 31/2015/NĐ-CP

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2015. Quy định việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia CHÍNH PHỦ------- Số: 31/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc------------------ Hà Nội, ngày 24 tháng 0

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với sĩ quan biệt phái số 09/2015/TT-BQP

Thông tư số 09/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái. Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan biệt phái, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện

Thông tư quy định chế độ báo cáo tổng hợp về lao động số 11/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động, Thương binh và Xã hội được ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ 25 tháng 4 năm 2015. Thông tư về chế độ kế toán tổng hợp bao gồm tập hợp hệ thống mẫu biểu, các nội dung thông tin được cập nhật. Quy định chế độ báo cáo thông kê tổng hợp về lao động BỘ

Thông báo về cải cách chính sách tiền lương đối với người có công số 92/TB-VPCP

Thông báo số 92/TB-VPCP về việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi đối với người có công. Các chính sách này đã được triển khai nghiên cứu trong nhiều năm, là vấn đề lớn, phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có mối quan hệ tổng thể với nhiều chính sách xã hội khác. Cải cách chính sách tiền lương đối với người có công Luật bảo hiểm y tế Luật

Nghị định quy định chế độ lao động của thuyền viên số 121/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chế độ lao động của thuyền viên số 121/2014/NĐ-CP quy định rõ chủ tàu phải có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Chế độ lao động của thuyền viên CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 121/2014/NĐ-CP Hà Nội, ng

Nghị định quy định tăng tiền lương đối với cán bộ, công viên chức số 17/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định tăng tiền lương đối với cán bộ, công viên chức số 17/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2015. Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Số tiền lương tăng thêm sẽ không được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT và các loại phụ cấp lương. Tăng lương đối với cán bộ công chức CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Thông tư hướng dẫn về bồi thường tai nạn lao động số 04/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn về bồi thường tai nạn lao động số 04/2015/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành ngày 02/02/2015. Thông tư 04 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Hướng dẫn về bồi thường tai nạn lao động BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-------

Nghị định về các chế độ đối với kiểm toán nhà nước số 02/2015/NĐ-CP

Nghị định về các chế độ đối với kiểm toán nhà nước số 02/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02/01/2015. Nghị định quy định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước. Chế độ đối với viên chức nhà nước CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -

Thông tư hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động số 40/2014/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động số 40/2014/TT-NHNN được Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 11/12/2014. Thông tư hướng dẫn việc ký quý và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2015. Hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- CỘNG HÒA

Nghị định về tăng quyền cho người khiếu nại về lao động số 119/2014/NĐ-CP

Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Nghị định 119/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo ban hành ngày 17/12/2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2015. Quy định mới về quyền khiếu nại của người lao động CHÍNH PHỦ------- Số: 119/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng số 103/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng số 103/2014/NĐ-CP áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 11/11/2014. Quy định về tiền lương mới nhất CHÍNH PHỦ------- Số: 103/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập