Mẫu sổ tay nhân sự công ty

NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU • Lời nói đầu của Giám đốc • Mục tiêu lâu dài • Vài nét sơ lược về Công ty • Văn hóa công ty CHƯƠNG II: CÁC QUI ĐỊNH TRONG CÔNG TY 1. Tác phong và trang phục 2. Ra vào Công ty 3. Thẻ nhân viên & thẻ bấm giờ 4. Phạm vi đi lại 5. Hút thuốc lá 6. Phương tiện thông báo 7. Sử dụng Căn tin 8. Sử dụng điện