Hướng Dẫn Đọc và Dịch Báo Chí Anh - Việt

Tài liệu gồm hai nôi dung chính: Phần 1. Luyện dịch Anh - VIệt Phần 2. Trau dồi từ vựng tiếng Anh Nội dung tại mỗi phần thường xoay quanh các chủ đề: Thời sự quốc tế, kinh tế, giáo dục - y tế, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật...

Luyện Dịch Việt - Anh

Tác giả: Hoàng Minh Thu. Nguyễn Hoà. Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ nói chung và Anh ngữ nói riêng. Trong nhiều trường hợp, ta thấy rằng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì dễ dàng hơn vì phần nào có sự trợ giúp của từ điển. Nhưng lý do quan trọng hơn của ưu thế này chính là sự hiểu biết sâu sắc ngôn