Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập Kinh tế vĩ mô

Câu 1: Những khoản mục sau được tính vào GDP không? Vì sao? A- Phớ trả cho dịch vụ cung cấp thụng tin trờn mạng VNN.B- Tiền gửi tiết kiệm của cụng dõn.C- Trợ cấp hưu trí.D- Lói từ tiền gửi ngõn hàng.a. Phí trả cho dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng VNN: Cób. Tiền gửi tiết kiệm của công dân (không – không chi trả cho việc trao đổi hàng hóa – dịch vụ).c. Trợ cấp hưu trí

Tổng hợp các bài tập Kinh tế vĩ mô kèm lời giải

Bài 1: Trong những năm 2005, sản xuất đường ở Mỹ: 11,4 tỷ pao; tiêu dùng 17,8 tỷ pao; giá cả ở Mỹ 22 xu/pao; giá cả thế giới 8,5 xu/pao Ở những giá cả và số lượng ấy có hệ số co dãn của cầu và cung là Ed = -0,2; Es = 1,54.Yêu cầu:1. Xác định phương trình đường cung và đường cầu về đường trên thị trường Mỹ. Xác định giá cả cân bằng đường trên thị trường

Tiểu luận Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và một số giải pháp

ỏ qua bất bình đẳng xã hội, tội phạm hay bạo lực, giờ đây, nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất đang hoành hành trên toàn thế giới lại chính là vấn đề không thể kiếm được việc làm và hiện tượng thất nghiệp ngày càng tăng. Thất nghiệp trở thành mối quan tâm nóng bỏng toàn cầu, vượt xa mọi vấn đề lo lắng thông thường khác, kể cả cái đói nghèo, nhất là khi khủng hoảng kinh tế, tài chính

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 9: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

n Tìm hiểu về tỷ giá hối đoái.n Tìm hiểu về lý thuyết lợi thế trong thương mại quốc tế.n Tìm hiểu về chính sách ngoại thương.n Tìm hiểu cán cân thanh toán quốc gia.n Phân tích chính sách vĩ mô trong kình tế mở.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

Tìm hiểu về lạm phát (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục).Tìm hiểu về thất nghiệp (khái niệm, chỉ tiêu đo lường, phân loại, nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục)Tìm hiểu mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ trong mô hình IS - LM

Đường IS:1, Khái niệm.2, Cách dựng.3, Phương trình.4, Độ dốc.5, Ý nghĩa.6, Sự dịch chuyển.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Chính sách tiền tệ

l Tìm hiểu về thị trường tiền tệ. l Tìm hiểu chính sách tiền tệ mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô.l Hiểu được tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa

* Tìm hiểu về tác động của chính phủ đối với nền kinh tế khi thay đổi chi tiêu và thuế ròng.* Tìm hiểu chính sách tài khoá mà chính phủ sử dụng để điều tiết kinh tế vĩ mô.* Hiểu được tác động của chính sách tài khoá đối với nền kinh tế.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia

l Hiểu được ý nghĩa của chỉ tiêu sản lượng cân bằng quốc gia .l Tìm hiểu các nhân tố của tổng cầu ADl Biết cách tính sản lượng cân bằng quốc gia .l Xác định sản lượng cân bằng khi AD thay đổi.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Nội dung chính:I, GDP.II, GNP.III, GDP, GNP và các chỉ tiêu có liên quan.IV, Giới hạn của các chỉ tiêu.

Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của kinh tế học

Là môn khoa học xã hội, nghiên cứu sự lựa chọn của con người trong việc sử dụng những nguồn tài nguyên có giới hạn để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.Kinh tế vi mô là :Một bộ phận của kinh tế học.Nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá nhân (người tiêu dùng và nhà sản xuất) trên từng loại thị trường.Từ đó, rút ra những quy luật

Mẫu đề thi Kinh tế vĩ mô I - Học kỳ I năm học 2006-2007

Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây.1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006? a. Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006. b. Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006. c. Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006. d. Một căn hộ được xây dựng

Kinh tế vĩ mô trắc nghiệm

1.Hãy chọn câu phát biểu đúnga.Kinh tế học nghiên cứu nhu cầu con ngườib.Kinh tế vĩ mô bao gồm 2 phần: kinh tế học chuẩn tắc và kinh tế học thực chứng, còn kinh tế vi mô chỉ có phần thực chứngc.Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể thống nhấtd.Kinh tế học thực chứng luôn mô tả đúng thực tế còn kinh tế học chuẩn tắc thì có khi đúng, khi sai.2.Câu nào thuộc về

Kinh tế học vĩ mô - Tổng cung - tổng cầu

1. Khái niệm Cung là số lượng hàng hoá mà người bán sẵn sàng cung ứng với các mức giá khác nhau.Tổng cung là tổng khối lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của nền sản xuất xã hội cung cấp cho xã hội đó trong một thời gian nhất định (ký hiệu là AS).Tổng cung liên quan đến sản lượng tiềm năng (Qp - Potential Output), “Sản lượng tiềm năng (potential output) là mức sản lượng đạt

Kinh tế học vĩ mô - Thất nghiệp và lạm phát

1. Tác hại của thất nghiệpThứ nhất, đối với cá nhân và gia đình người bị thất nghiệp: Đời sống của họ sẽ tồi tệ hơn do mất nguồn thu nhập, kỹ năng chuyên môn bị sói mòn, mất niềm tin trong cuộc sống, nguy cơ bệnh tật tăng lên, hạnh phúc gia đình bị đe doạ, con cái chịu nhiều thiệt thòi.Thứ hai, đối với xã hội: Phải chi phí cho đội quân thất nghiệp (nhất là ở các nước

Kinh tế học vĩ mô - Tăng trưởng kinh tế và chu kỳ kinh tế

Khi nền kinh tế đang trong thời kỳ mở mang thì sự đầu tư tăng rất nhanh. Ngược lại, khi kinh tế rơi vào suy thoái thì sự đầu tư cũng giảm rất nhanh. Mức cầu về đầu tư chịu tác động của việc tăng khối lượng hàng hóa bán ra. Hiện tượng này gọi là “nguyên lý gia tốc”. Nguyên lý này nói lên rằng số vốn mà xã hội cần đến, dù là hàng hóa hay trang thiết bị,

Kinh tế học vĩ mô - Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở

Kinh tế mở là một nền kinh tế có mối liên hệ với nền kinh tế của các nước ngoài về các mặt như trao đổi hàng hóa, trao đổi các nguồn lực kinh tế, trao đổi dịch vụ đa quốc gia, trao đổi và hợp tác khoa học - công nghệ, du lịch,. đạt đến một quy mô, trình độ và ý nghĩa kinh tế xã hội nhất định, được gắn chặt trong một thể chế, thiết chế kinh tế

Kinh tế học vĩ mô - Đại cương về kinh tế học vĩ mô và sự quản lý nhà nước về kinh tế

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN1. Kinh tếNgày nay, từ ktế bao hàm nội dung phong phú hơn nhiều. Đó là:-Sự làm ra của cải vật chất để thoả mãn nhu cầu.-Sự hoàn thiện và tối ưu hoá việc tổ chức sử dụng các nguồn lực, tổ chức lđộng xhội một cách khoa học, có hiệu quả.-Sự cân đối tích lũy và tiêu dùng để phát triển và đề phòng rủi ro. Kinh tế là tổng thể một bộ phận

Kinh tế học vĩ mô - Cấu trúc vĩ mô và những mục tiêu cơ bản của nền kinh tế quốc dân

2.2. Các chủ thể kinh tế thị trườngĐể phân tích một cách cụ thể hơn vai trò của các thể chế của hệ thống kinh tế hỗn hợp, các nhà kinh tế đã chia tất cả các tác nhân trong nền kinh tế thành 4 nhóm, nhằm giải thích hành vi và phương thức thực hiện các chức năng chủ yếu của từng nhóm, đó là:- Người tiêu dùng: Là tất cả các cá nhân và hộ gia đình, họ mua

Kinh tế học vĩ mô - Các chính sách nhằm ổn định vĩ mô nền kinh tế - xã hội

* Khái niệm:Chính sách tài chính là hệ thống các tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc xử lý của Nhà nước đối với các quan hệ tài chính quốc gia thông qua việc sử dụng các công cụ tài chính cụ thể là thuế và chi tiêu ngân sách.1. Chính sách xây dựng và sử dụng ngân sách nhà nước1.1. Những kiến thức chung về ngân sách nhà nướca. Khái niệmNSNN là quỹ tiền tệ quốc gia, dùng để chi tiêu