CNH - HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XD XHCN Ở NƯỚC TA

CNH - HĐH VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG SỰ NGHIỆP XD XHCN Ở NƯỚC TA Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM Ở VN

THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM Ở VN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

KT TƯ NHÂN

KT TƯ NHÂN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KTTT

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KTTT Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KTTT

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KTTT Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

VẬN DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX

VẬN DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

PHẠM TRÙ GTTD (GIÁ TRỊ THẶNG DƯ)

PHẠM TRÙ GTTD (GIÁ TRỊ THẶNG DƯ) Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

XK THUỶ SẢN Ở VN

XK THUỶ SẢN Ở VN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN

LÃI SUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC HUY ĐỘNG VỐN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

CƠ SỞ TRIẾT HỌC TRONG ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NỀN KTTT Ở VN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

CƠ SỞ TRIẾT HỌC TRONG ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN NỀN KTTT Ở VN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHCN

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHCN Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG CỦA LLSX VÀ QHSX

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG CỦA LLSX VÀ QHSX Tài liệu,Kinh Tế Chính Trị - CNXH Khoa Học,

Ý nghĩa của việc nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa là gì? Đối với Việt Nam hiện nay cần làm gì để giảm lượng giá trị hàng hóa?

Việc nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa là rất cần thiết. Trước hết, nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa đã xác định được giá cả của hàng hóa đã làm ra. Bởi vì khi nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa cho biết: “ Thời gian lao động xã hội cần thiết giản đơn trung bình để sản xuất ra một hàng hóa là thước đo lượng giá trị hàng hóa và từ đó xác định được giả cả

Văn bản quản lý nhà nước

VBQLNN là một hình thức thể hiện của quyết định QLNN (Bao gồm văn bản chủ đạo, văn bản quy phạm và văn bản cá biệt) nhằm điều chỉnh các quan hệ XH xuất hiện trong lĩnh vực chấp hành và điều hành (QLNN)

Vai trò của gia đình đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

ĐẶT VẤN ĐỀTrước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà

Vài bài tập tình huống luật

1.Trường đại học kinh tế và công ty in tài chính kí một hợp đồng. Theo hợp đồng hai bên thoả thuận rằng: Trường đại học kinh tế đặt công ty in tài chính in 50.000 cuốn giáo trình với giá trị của hợp đồng là 100 triệu đồng, công ty in tài chính có nghĩa vụ giao toàn bộ số hàng cho trường đại học kinh tế vào ngày 20/5/2006. Ngày 20/5/2006 Công ty in chỉ giao 25000 cuốn, số

Ủy ban chứng khoán nhà nước - Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán

CỔ PHIẾU LÀ BẰNG CHỨNG ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG HÌNH THỨC CHỨNG CHỈ, BÚT TOÁN GHI SỔ HOẶC DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XÁC NHẬN QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI SỞ HỮU ĐỐI VỚI MỘT PHẦN VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Trong 5 đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền, đặc điểm nào là quan trọng nhất? Tại sao? Trong giai đoạn hiện nay chủ nghĩa tư bản độc quyền có những đặc điểm mới nào?

- Năm đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền1.Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền2.Tư bản tài chính và bọn đầu sổ tài chính3.Xuất khẩu tư bản4.Sự phân chia thế giới về kinh tế5.Sự phân chia thế giới về lãnh thổ Trong năm đặc điểm trên quan trọng nhất là đặc điểm tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính. Bởi vì đầu sỏ tài chính là một nhóm độc quyền chi

Trình bày các phương pháp sản xuất thặng dư? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là biến tướng của giá trị thặng dư tương đối? Ý nghĩa thực tiễn về việc nghiên cứu vấn đề trên?

*Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao động trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ đó mà tăng thời gian lao động thặng dư lên ngay trong điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động vẫn như cũ.