Chiến Lược Xâm Nhập Thị Trường Việt Nam Của Piaggio

Việt Nam, một thị trường đặc biệt với nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều đặc trưng riêng là một thách thức không nhỏ cho các nhà kinh doanh và đầu tư trong và ngoài nước. Để có thể kinh doanh thành công, bạn cần phải am hiểu sâu sắc về hành vi của người tiêu dùng. văn hóa truyền thống, các yếu tố về pháp lý và cơ sở hạ tầng...về khả năng ứng dụng kiến thức tiếp thị quốc

Tiểu luận Kinh tế học phát triển - Đề tài: Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

Tiểu luận môn học Kinh tế học phát triển với đề tài Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam giúp nghiên cứu tổng quan về nợ nước ngoài, thực trạng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và Việt Nam nói riêng, đưa ra một số bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ nước ngoài của các nước.

Giáo trình tổ chức thương maị thế giới

Giáo trình tổ chức thương maị thế giới

Giao dịch thương mại quốc tế

Giao dịch thương mại quốc tế

Giáo trình thanh toán quốc tế-Đào tạo từ xa

Giáo trình thanh toán quốc tế-Đào tạo từ xa

Bài giảng kinh doanh quốc tế- Đào tạo từ xa

Bài giảng kinh doanh quốc tế- Đào tạo từ xa

Tiếp thị toàn cầu trong thế kỷ XXI

Cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng khốc liệt. Các công ty nước ngoài đang năng nổ mở rộng hoạt động vào các thị trường quốc tế mới, và các thị trường nước nhà không còn nhiều cơ hội nữa. Gần như không có ngành nào còn được an toàn trước sự cạnh tranh nước ngoài. Nếu các công ty chậm trễ tiến tới quốc tế hoá, họ sẽ có nguy cơ bị đứng ngoài các thị trường đang tăng trưởng

Chuyên đề Văn hóa marketing quốc tế - TS. Vũ Thế Dũng

Tham khảo:Chuyên đề Văn hóa marketing quốc tế - TS. Vũ Thế Dũng Nội dung Chuyên đề Văn hóa marketing quốc tế nhằm giới thiệu sơ lược về môi trường marketing toàn cầu, một số nét chính về văn hóa, khái niệm văn hóa và tiểu văn hóa, một số nét chính về lý thuyết văn hóa Hofstede, một số nét chính lý thuyết văn hóa Trompenaars, so sánh hai lý thuyết văn hóa Hofstede và Trompenaar, một số nét chính

Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Đánh giá khái quát thực trạng doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Nguyên nhân thực trạng, định hướng và giải quyết. Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .Ở Việt Nam, “Hội nhập kinh tế quốc tế” còn là một khái niệm mới mẻ, được sử dụng nhiều từ giữa thập niên 1990 trở lại đây. Thuật ngữ “hội nhập” có chung gốc tiếng Anh là inteqration. Hội nhập kinh tế

Tác động của di chuyển lao động quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Ngày nay, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vấn đề di chuyển lao động quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta, trong khi vấn đề này lại chưa được quan tâm nghiên cứu một cách thích đáng. Nhằm cung cấp một cái nhìn khái quát dưới góc độ kinh tế học về di chuyển lao động quốc tế thể hiện qua những

Chiến lược xúc  tiến quốc tế

Mục đích của chiến lược xúc tiến quốc tế II. Chiến lược xúc tiến quốc tế III. Công cụ xúc tiến quốc tế

thương mại quốc tế

tổ chức thảo luận về vấn đề chức năng thương mại trong bối cảnh toàn cầu cho học sinh sinh viên nắm rõ hơn

thuật ngữ kinh tế thương mại Việt- Anh

ngày nay sử dụng TA trong lĩnh vực thương mại đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với các nhân viên làm việc cho công ty nước ngoài, cuốn sách này nhằm giúp cho các bạn sử dụng chính xác và thành thạo trong việc sử dụng TA chuyên ngành kinh tế

kỹ thuật đàm phán quốc tế

chương 1: giới thiệu chung về đàm phán chương 2: chuẩn bị đàm phán chương 3: các kỹ thuật căn bản trong đàm phán thương mại Chương 4: Văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tế. Chương 5: Đàm phán thương mại Việt Nam trong những năm đổi mới.

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO

10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO Đại cương môn Kinh tế học quốc tế

Phân tích cổ phiếu DRC hay

1.1 giới thiệu mã cổ phiếu drc Ngày 28/11/2006, niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố HCM. Ngày chính thức giao dịch là 29/12/2006 Ngày 31/05/2007, giao dịch cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận được chia năm 2007. Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là 3.791.052 cổ phiếu. Chính thức giao dịch ngày 06.06.2007 Ngày 11.08.2008, cổ phiếu phát hành thêm từ lợi nhuận được chia tro

Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Slide Bài Giảng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương Những kiến thức căn bản về kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

URDG 758

URDG 758 tài liệu tóm lược về bảo lãnh, thanh toán, chứng từ, ... URDG 758 trong nghiệp vụ ngoại thương