Giáo trình AutoCAD 2007 Tiếng Việt

I. Mở đầu Giới thiệu chung II. Các lệnh về File III. Hệ toạ độ và các phương thức truy bắt điểm IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản V. Các Lệnh vẽ cơ bản VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình VIII. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình IX. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu X. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu

Giáo trình 3DS Max 9.0

Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0 Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc.. Bài 2: Vẽ cột.. Bài 3: Vẽ cửa sổ.. Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau.. Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max.. Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất) Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max .. Bài 18: Render

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Mục lục 1. Nhập môn 2. Các lệnh vẽ cơ bản 3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD Lời kết 185 Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002 Bài tập thực

Kiến trúc và quản trị ORACLE

Kiến trúc và quản trị ORACLE

Bai giảng lịch sử kiến trúc

Bai giảng lịch sử kiến trúc

Cơ sở xử lý nước thải với những mái vát góc phủ cỏ

Cơ sở xử lý nước thải gồm 7 khối vát bê tông tạo ra một mái xanh thu thập nước mưa tại Portland, Oregon, do công ty địa phương Skylab Architecture thiết kế.

Ngôi nhà độc đáo làm từ máy Boeing 747

Ẩn sâu giữa giữa những ngọn đồi cao ở Malibu, California có một ngôi nhà cực kỳ độc đáo nhìn ra phía Thái Bình Dương. Ngôi nhà này được xây dựng từ 4,5 triệu bộ phận khác nhau của một chiếc máy bay Boeing 747-200.

Bảo tàng Đông Nam Á.

Toà nhà Bảo tàng Đông Nam Á (Tòa nhà Cánh diều) có diện tích khoảng 500m2 nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Dân Tộc Học Việt Nam. Đây là công trình bảo tàng đầu tiên về văn hóa các nước Đông Nam Á, một trong những điểm kết nối giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước trong khu vực và hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm văn hóa hấp dẫn cho người dân và du

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

Giáo trình sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiến trúc Công Nghiệp cũng như thiết kế các xí nghiệp công nghiệp.

NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện

GIÁO TRÌNH VẬT LÍ KIẾN TRÚC

đây là giáo trình về vật lý kiến trúc, ở tài liệu này giúp ta hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của khí hậu đến kiến trúc công trình, chất lượng công trình. Cũng như những tác động từ thói quen của con người đến chất lượng công trình

Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc

Nội dung 1. Phần mở đầu 2. Khái niệm về kiến trúc và phân loại kiến trúc 3. Các đặc điểm và yêu cầu của kiến trúc 4. Phương pháp luận và tư duy trong thiết kế kiến trúc 5. Không gian công năng và các nguyên tắc thiết kế 6. Các nguyên tắc tổ hợp không gian mặt bằng 7. Các nguyên tắc thiết kế tổ chức giao thông bên trong và bên ngoài công trình 8. Các nguyên tắc

Cảnh quan kiến trúc xây dựng

môn học giới thiệu tổng quan về kiến trúc cảnh quan, qua đó giúp cho sinh viên nhận thức ra vai trò của KTS cảnh quan là khám phá và tạo hình cho cảnh quan. -m«n häcgiíithiÖu1 c¸chtængqu¸tvÒthiÕt kÕkiÕntrócc¶nhquan. qua ®ã giópchosinh viªn nhËnthøcravaitrßvµnhiÖmvôcñakts c¶nhquanlµkh¸mph¸vµt¹o h×nhchoc¶nh quan. Sinhviªn ®−îctrangbÞkiÕnthøcc¬b¶n vÒlýthuyÕtvµthùchµnh®ÓcãthÓthamgia vµo vaitrßqu¶nlý,