Mẫu di chúc viết tay 2015

Mẫu di chúc viết tay 2015 là mẫu cập nhật mới nhất dựa theo quy định của luật dân sự và pháp luật hiện hành. Trong mẫu di chúc này, người viết phải đề cập tới những nội dung bắt buộc như thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ tài sản sở hữu, người được hưởng di chúc và danh sách người làm chứng (nếu có). Theo quy định của luật dân sự thì di chúc viết tay, di chúc

Giấy chứng tử (bản sao)

Giấy chứng tử được cấp trên cơ sở giấy báo tử và thủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao giấy chứng tử CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Hướng dẫn thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau: 1. Trình tự thực hiện - Cá nhân có yêu cầu cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (Bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn). - Cán bộ phòng Tư pháp sau khi xem sổ gốc có nội dung cá nhân yêu cầu thực hiện để ghi vào bản sao theo nội dung đúng như trong sổ và trình Chủ

Đơn trình báo mất hộ chiếu - Mẫu MHC

Mẫu MHC: Đơn trình báo mất hộ chiếu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------------------- ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNGMẤT GIẤY THÔNG HÀNH Kính gửi: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại ………. Tên tôi là: ………….. Sinh ngày…….. tháng….. năm…….., nơi sinh (tỉnh, thành phố): …………….. ……………………………………………………………………………………Địa chỉ cư trú trong nước (ghi theo nơi đăng k

Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Mẫu Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------------- THỎA THUẬNNHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG Chúng tôi ký tên dưới đây: Vợ :.................................................................... Ngày, tháng, năm sinh:...............................................

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài 1. Trình tự thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện - Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau 1. Trình tự thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện - Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện hoặc qua bưu điện (Xem Danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để biết thông tin về địa chỉ, lịch làm việc để nộp hồ sơ và nhận kết

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Cá nhân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn kê khai, bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. -

Thủ tục đăng ký nhận con

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận con như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Cha, mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Sau khi kiểm tra đã đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, Chủ tịch hoặc

Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ em chết sơ sinh như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết thì cha, mẹ, người giám hộ có trách nhiệm đến tại Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh và khai tử theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. - Sau khi kiểm

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước: 1) Trình tự thực hiện: - Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân làm lại. Nếu hồ sơ đảm bảo đúng yêu cầu thì tiếp nhận và

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn

Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã. - Khi kết hôn, 2 bên nam, nữ đến tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (bộ phận 1 cửa) tự nguyện khai vào tờ khai tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu quy định) do cán bộ tư pháp cấp

Thủ tục đăng ký lại việc tử

Thủ tục đăng ký lại việc tử như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Thân nhân, người giám hộ của người chết đến tại Ủy ban nhân dân cấp xã đã đăng ký khai tử trước đây nộp hồ sơ, giấy tờ đăng ký lại việc tử và khai tờ khai theo mẫu. - Sau khi kiểm tra đã đầy đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử

Thủ tục đăng ký khai tử như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Thân nhân của người đã mất nộp hồ sơ theo quy định tại phòng một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét và giải quyết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và giấy chứng tử.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú như sau: 1) Trình tự thực hiện: - Công dân có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa (nếu có) Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cán bộ tư pháp hộ tịch sau khi kiểm tra thấy đủ giấy tờ hợp lệ thì ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy đăng ký khai sinh. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban

Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ (bản chính) như sau: ỦY BAN NHÂN DÂN ..................................................... ..................................................... ..................................................... Số: ..................../QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………., ngày ……... tháng …….... năm …….... QUYẾT ĐỊNHVề việc công

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nuôi con nuôi như sau: 1. Đối tượng giải quyết: 1.1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; + Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; + Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; + Có tư cách đạo đức tốt. - Trường hợp cha

Thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam

Cá nhân hoặc vợ chồng khi có đủ điều kiện có thể nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Để nhận con nuôi thì gồm thủ tục, hồ sơ gì? Hướng dẫn thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam như sau: 1. Điều kiện đối với người nhận con nuôi: 1.1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước dưới đây giúp bạn hiểu rõ về các bước thực hiện và những loại giấy tờ hành chính cần thiết khi bạn muốn đăng ký kết hôn. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRONG NƯỚC Trình tự thực hiện: - Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ. - Khi đăng ký kết hôn, hai bên