Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ số 25/NQ-CP

Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2015 về phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2015 do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 04 năm 2015 bao gồm một số nội dung quan trọng được đề cập đến trong đó có việc tạm thời chưa áp dụng xử phạt hành vi vi phạm về tải trọng trục của xe ô tô chở hàng hóa được quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP và Nghị định 107/2014/NĐ-CP. Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường

Thông tư quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội số 14/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, xét theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ. Thông tư này áp dụng cho các cơ quan thanh tra nhà nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy định về thanh tra

Quyết định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn số 15/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan nhà nước trên

Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra số 33/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra số 33/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2015 về nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra. Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra CHÍNH PHỦ------- Số: 33/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH T

Quyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương số 09/2015/QĐ-TTg

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015, thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg. Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Mẫu giấy tiếp

Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương số 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành và quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH DƯƠNG------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Quyết định phê duyệt việc thực hiện thủ tục hành chính do Ủy ban Dân Tộc thực hiện tại địa phương số 136/QĐ-UBDT

Quyết định số 136/QĐ-UBDT phê duyệt đề cương tổng quát thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân Tộc ban hành tại địa phương (có đề cương chi tiết kèm theo). Mục tiêu của quyết định này để khảo sát, đánh giá có hệ thống và toàn diện các thủ tục hành chính về nội dung, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện các bước và tính hợp lý

Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính số 23/2015/NĐ-CP

Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc, đây là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thông tư ban hành các biểu mẫu trong xử lý hành chính giáo dục tại địa phương số 20/2014/TT-BTP

Thông tư ban hành các biểu mẫu trong xử lý hành chính giáo dục tại địa phương số 20/2014/TT-BTP được Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/09/2014. Thông tư ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính tại gia đình đối với người chưa thành niên. Thông tư ban hành biểu mẫu hành chính giáo

Thông tư quy định mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh số 04/2015/TT-BCA

Thông tư quy định mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh số 04/2015/TT-BCA giành cho người nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Công an ban hành ngày 05/01/2015. Thông tư quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của nước ta. Thông tư quy định mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh BỘ CÔNG AN------- CỘNG

Nghị định hướng dẫn luật lao động 05/2015/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn luật lao động số 05/2015/NĐ-CP quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động. HƯỚNG DẪN LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG

Quyết định 08/QĐ-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu, Quyết định 08/QĐ-TTg ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, có hiệu lực từ ngày 06/01/2015. Đơn giản hóa thủ tục hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc------------------ Số: 08/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌ

Thông tư 11/2014/TT-BNV

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2014. BỘ NỘI VỤ------- Số: 11/2014/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MÃ SỐ

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ

VnDoc.com xin giới thiệu Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ năm 2014 về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2014. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-------Số: 4221/LĐTBXH-ATLĐV/v hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- H

Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------- Số: 1337/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍN

Quyết định số 1299/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 1299/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI --------------- Số: 27/2014/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 64/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ, Chính phủ

Quyết định số 1049/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 1049/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính

Thông tư số 19/2014/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG --------------- Số: 19/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ