Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ xe bị mất

Nếu chẳng may trong một hoàn cảnh nào đó, bạn làm mất giấy tờ xe, bạn muốn làm lại nhưng không rõ cần phải làm những gì? Chuẩn bị những gì? VnDoc.com xin gửi đến các bạn hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ xe bị mất, dành cho những người có nhu cầu làm lại giấy tờ xe, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng. Thủ tục cấp lại giấy tờ xe bị mất 1.

Kỹ năng băng qua đường sắt an toàn

Tàu hỏa mất nhiều thời gian để dừng hơn ôtô bởi lẽ luôn di chuyển với tốc độ cao, đường ray riêng, quán tính lớn. Ví như khi đang chạy ở tốc độ khoảng 80 km/h thì cần tới khoảng 500-600 m để dừng. Nếu khoảng cách so với vật cản ở mức dưới 200 m thì lái tàu sẽ không áp dụng phanh khẩn cấp thì quãng đưỡng ngắn khiến gia tốc giảm quá nhanh ảnh hưởng đến an toàn

Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Để báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về nhu cầu phôi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số có thể làm theo mẫu báo cáo sau: Phụ lục 21 MẪU BÁO CÁO CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) Tên Sở GTVT Số ………../BCXMCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Báo cáo cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Để báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số về Tổng Cục Đường bộ Việt Nam có thể làm theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 (mẫu báo cáo công tác cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng) của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT này: Phụ lục 22 MẪU BÁO CÁO CẤP ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) Tên Sở GTVT Số

Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Để xử lý các trường hợp vướng mắc về hồ sơ thì cần phải làm các bước sau: - Trường hợp chủ sở hữu xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT này hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển: + Chủ sở hữu lập bản cam đoan theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu sau: Phụ lục 13 MẪU PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) (Tên Sở GTVT di chuyển) Số: ..../DC - XMCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT có thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp, nếu hết hạn thì được gia hạn một lần không quá 20 ngày. Phụ lục 11 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) 1. Kích thước: - Chiều rộng:

Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn

Xe máy chuyên dùng được tạm nhập, tái xuất thuộc các chương trình dự án của nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, các dự án ODA đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện đăng ký có thời hạn khi tham gia giao thông đường bộ theo mẫu sau: Phụ lục 8 MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) CỘNG HÒA

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng: - Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng như sau: 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ. + Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký. Chủ sở

Mã số cấp đăng ký xe máy chuyên dùng

Mã số đăng ký xe máy chuyên dùng của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định thống nhất theo mã số đăng ký xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ tại Phụ lục 14 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 này. Phụ lục 14 MÃ SỐ CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) Mã số cấp

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Phụ lục 5 MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝXE MÁY CHUYÊN DÙNG(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010) UBND tỉnh ............. SỞ GTVT………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Sở Giao thông vận tải ………..…..… đã nhận đủ hồ sơ đăng ký (hoặc di chuyển) xe máy chuyên dùng ngày ...

Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời. Chủ sở hữu lập “Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng” theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư này và nộp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi để được cấp đăng ký tạm thời. Phụ lục 10 MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TẠM THỜIXE MÁY CHUYÊN

Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Tên Thủ tục Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Cơ sở pháp lý +

Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Tên Thủ tục Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Cơ sở pháp

Thủ tục cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thủ tục cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Tên Thủ tục Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - Bộ Công an Cơ quan thực hiện Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Cơ sở pháp lý + Luật Giao

Biểu mẫu giấy khai sang tên, di chuyển

Mẫu số 03BH kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCANgày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------- GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN(Certificate moving vehicle title transfer) XE (Vehicle): ...................................BIỂN SỐ (Number Plate): .................................................. 1- Tên chủ xe (Owner’s fu

Thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lái xe hết hạn sử dụng như sau: I- Điều kiện: - Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng (không bị bấm lỗ hoặc bị bấm 1 lỗ và không hư hỏng): Còn đủ hồ sơ lái xe sẽ được xét đổi giấy phép lái xe. - Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng trên 01 tháng nhưng chưa quá 06 tháng (không bị bấm lỗ hoặc bị

Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh

Thủ tục Đăng ký sang tên đổi chủ xe ô tô, xe máy khác tỉnh theo thông tư 12/2013/TT-BCA. Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được mua bán qua nhiều đời chủ và di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ công an ngày 01/03/2013 có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 như sau: 1. Hồ sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện

Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy trong cùng tỉnh

Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy trong cùng tỉnh theo thông tư 12/2013/TT-BCA Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được mua bán qua nhiều đời chủ và trong cùng tỉnh được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ công an ngày 01/03/2013 có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 như sau: 1. Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong