Thông tư hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước số 57/2015/TT-BTC

Thông tư 57/2015/TT-BTC Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 57/2015/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà

Thông tư hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên số 02/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn việc công bố thông tin công ty TNHH một thành viên BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ------- Số: 02/2015/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà

Nghị định quy định thi hành một số điều của luật phá sản số 22/2015/NĐ-CP

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP thi hành một số điều của luật phá sản, áp dụng đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan quản lý nhà nước về Quản tài viên, được chính phủ ban hành quy định chi tiết theo đề nghị của Bộ trưởng bộ Tư pháp. Những biểu mẫu đi kèm nghị định 22/2015/NĐ-CP Luật phá sản số 51/2014/QH13Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quản tài viênĐơn đề nghị cấp lại

Nghị định về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập số 16/2015/NĐ-CP

Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định những quy tắc đối với đơn vị sự nghiệp công, do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, những đơn vị thuộc Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.... Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Thông tư hướng dẫn thi hành thủ tục cấp phép dịch vụ việc làm số 07/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH thi hành một số điều của nghị định số 196/2013/NĐ-CP về thành tập trung tập việc làm, cũng như thi hành nghị định số 52/2014/NĐ-CP về việc cấp phép hoạt động việc làm cho doanh nghiệp hoạt động việc làm. Biểu mẫu mới ban hành kèm thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH: Đăng kí tư vấn dành cho người lao động Đăng kí dành cho tập thể người lao động Đăng kí dành cho người sử dụ

Nghị định về thủ tục cấp phép dịch vụ hoạt động việc làm số 52/2014/NĐ-CP

Nghị định số: 52/2014/NĐ-CP về những thủ tục cấp phép hoạt động việc làm cho doanh nghiệp bao gồm: quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động dịch vụ việc làm, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội. Mẫu giấy phép hoạt động dịch vụ việc làmThông tư hướng dẫn thi hành thủ tục cấp phép dịch vụ việc làm số 07/2015/TT-BLĐTBXH Thủ tục cấp phép

Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp số 09/2015/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp số 09/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 29/01/2015. Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt được quy định tại nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ. Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N

Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc được ban hành ngày 1 tháng 10 năm 2014. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH--------Số: 10/2014/TT-BVHTTDL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN Đ

Nghị quyết số 61/NQ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 61/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 78/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014. Mới đây, Bộ tài chính đã ra Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế trong đó có sửa đổi một số điều của Thông tư 78, mời bạn đọc tải Thông tư 151 để xem nội dung chi

Nghị định số 57/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 57/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP

Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Nghị định 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. CHÍNH PHỦ------------- Số: 189/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Thông tư số 141/2013/TT-BTC

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. BỘ TÀI

Nghị định 110/2013/NĐ-CP

Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dấn sư, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- Số: 110/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRON

Thông tư 135/2013/TT-BTC

Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 135/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI

Thông tư 106/2013/TT-BTC

Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Số: 106/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2

Nghị định 86/2013/NĐ-CP

Nghị định 86/2013/NĐ-CP quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Số: 86/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; C

Quyết định 44/2013/QĐ-TTg

Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Số: 44/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ KINH DOANH BÁN HÀNG M

Nghị định 71/2013/NĐ-CP

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 71/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO

Công văn 3688/TCHQ-VP

Công văn 3688/TCHQ-VP năm 2013 thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số xuất nhập khẩu của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Số: 3688/TCHQ-VP V/v thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số XNK của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục