ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 2

Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1

Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng, phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, chăm sóc ngoại khoa, chăm sóc nhi khoa.

ĐIỀU DƯỠNG NỘI TẬP 2

Cuốn sách điều dưỡng Nội tập 2 bao gồm các bài giảng thuộc chuyên ngành về tim mạch, hô hấp và nội tiết.

ĐIỀU DƯỠNG NỘI (TẬP 1)

Cuốn sách điều dưỡng nội tập 1 bao gồm các bài giảng thuộc chuyên ngành về tim mạch, hô hấp và nội tiết.

Điều dưỡng cơ bản - Tập 2

Nội dung bám sát mục tiêu với môn điều dưỡng. Bao gồm những kiến thức , kỹ năng cơ bản bao gồm những nền tảng liên quan đến vấn đề chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng phát triển trong việc chăm sóc điều dưỡng chuyên biệt như chăm sóc nội khoa, ngoại khoa, khoa nhi.

Điều dưỡng nội -Tập 2

Điều dưỡng nội tập 2 là cuốn sách thuộc các chuyên nghành về tim mạch, hô hấp và nội tiết. Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên nghành cho sinh viên điều dưỡng và động nghiệp điều dưỡng nói chung và điều dưỡng khoa nội nói riêng.

Tài liệu Tập Huấn Chăm Sóc Chấn Thương

Giúp cho các điều dưỡng viên học tập và phát triển khả năng thực hành về chăm sóc chấn thương. Với những bài giảng chuyên môn giúp các bạn tự tin trong học tập và thi cử

Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi

Mời bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Điều dưỡng nhi , tài liệu tập hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay về Nhi khoa giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc học phần.

Điều Dưỡng Cơ Bản 1

Slide bài giảng Những Nguyên Lý Điều Dưỡng Cơ Bản

THỰC TẬP ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG

Báo cáo thự tập điều đưỡng