Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu

Bài giảng Chuyên đề lựa chọn nhà thầu trình bày các khái niệm về đấu thầu, dịch vụ tư vấn, xây lắp, gói thầu, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư, bên mời thầu, các quy định,... Đây là tài liệu tham khảo, học tập dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Trắc địa đại cương

Cùng với sự phát triển của xã hội, trắc địa được chia ra thành nhiều bộ phận như : Trắc địa địa hình, trắc địa cao cấp, trắc địa ảnh, trắc địa công trình, trắc địa bản đồ....

Giáo trình Cơ học đất - Địa chất

• Giáo trình cơ học đất - địa chất được biên soạn làm cơ sở cho việc giảng dạy và học tập môn học Cơ học đất và địa chất công trình của học viên hệ trung học cầu đường của trường Trung học Cầu đường và dạy nghề thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.

Bài thiết kế môn học nền móng

Bài thiết kế môn học nền móng là 1 bài tập khảo sát thực tế, ứng dụng các kiến thức đã học để tính toán, xây dựng và thiết kế. Được chia làm 2 phần: Báo cáo khảo sát địa chất công trình và Thiết kế kĩ thuật.