Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan năm 2011 Trường cao đẳng sư phạm trung ương

Đề thi kết thúc học phần lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan năm 2011 Trường cao đẳng sư phạm trung ương

Đề thi kết thúc học phần mônTư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013 trường ĐH Thủ Dầu Một

Đề thi kết thúc học phần mônTư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013 trườngĐH Thủ Dầu Một. Đề thi kết thúc học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với thời gian 90 phút, hình thức tự luận, giúp các bạn có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn học.

Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học năm 2013 - CĐ Sư phạm Trung ương

Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học năm 2013 - CĐ Sư phạm Trung ương. Tài liệu tham khảo Đề thi kết thúc học phần môn Nhập môn lưu trữ học - Ngành Văn thư lưu trữ, Trường CĐ Sư phạm Trung ương hệ chính quy, hình thức thi: vấn đáp

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – LêNin. Năm 2013 trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013 trường Đại học tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2013. Trường Đại học tài chính – Marketing

Đề cương ôn tập môn chính trị trung cấp

Bộ đề cương ôn tập môn chính trị Trung cấp

Ngân hàng câu hỏi triết học

Bộ ngân hàng triết học kèm đáp án sẽ rất hữu ích cho các bạn cần ôn tập triết học trắc nghiệm.

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Đây là đáp án đề thi môn cơ sở văn hóa năm 2013. tài liệu này rất hữu ích cho các bạn tham khảo để ôn tập môn này một cách hiệu quả nhất. nội dung bộ đề cương gồm 14 câu hỏi và đáp án trả lời của giảng viên: Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942 Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh,

Bài tập thực hành văn bản tiếng việt

Đây là một bài luận mẫu về đè tài Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn- Đại Học Quốc Gia Hà Nội. đây là một tài liệu hữu ích cho mọi người tham khảo nhé.nội dung tài liệu gồm: Tên đề tài: Hiện đại hóa công tác tổ chức hoạt động các phòng tư liệu thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội và

Đề thi ĐH khối A môn Toán

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh sinh viên xem lại đề thi Đại học và Cao đẳng của các về trước mình có sưu tập các đề thi và đáp án của các năm về trước, và đây là bộ đề thi và đáp án của năm 2012

Đề thi công chức

Đề thi công chức có lời giải

Đề thi và ôn tập Phần II kinh tế chính trị Mác - lênin

A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ kinh tế- chính trị được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm kinh tế- chính trị ? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesney c. Tomas Mun d. William Petty Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển? a. A.

Đề thi - ôn tập Phần III Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa học

A - Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Câu 1. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc . b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN

1000 câu hỏi trắc nghiệm và có trả lời MAC LENIN Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm? Đáp án: - Duy tâm khách quan - Duy tâm chủ quan Câu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật? Đáp án: - Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại). - Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại). - Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác -Lênin).

Ai Cập huyền bí

Tác giả quyển Đông Phương huyền bí, ông Paul Brunton đã cho chúng ta thấy những khía cạnh ẩn giấu của đời sống tâm linh Ấn Độ, với những vị đạo sĩ chân tu và những đền đài cổ kính từ nghìn xưa vẫn tiêu biểu cho cái quốc hồn quốc tuý của xứ ấy. Trong chuyến du hành của ông sang xứ này, một người bản xứ có nói với ông rằng, ở xứ Ai Cập ngày nay thật khó