Đề thi hết học phần môn Luật hành chính Việt Nam năm 2013 trường Đại học CNTT và TT

Đề thi và đáp án môn Luật hành chính Đại học tại chức ngành Quản trị văn phòng nhằm giúp sinh viên học môn này có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn luật hành chính.

Câu hỏi thi Luật chứng khoán

Câu hỏi và đáp án thi Luật chứng khoán

Bộ đề thi vấn đáp học phần mônluật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật

Bộ đề thi vấn đáp học phần: luật thương mại 2 năm 2013 ĐH Huế Khoa luật.

Câu hỏi & đáp án môn luật hiến pháp

Đây là bộ câu hỏi thi qua các năm có đáp án đúng qua các năm thi.nó sẽ giúp mọi người ôn tập 1 cách hệ thống và dễ dàng môn học khó nhai này. nội dung tài liệu gồm 96 câu hỏi kèm đáp án trả lời: 1. Tại sao khoa học Luật Hiến pháp là môn khoa học pháp lý chuyên ngành? 2. Đối tượng điều chỉnh của Ngành Luật HP 3. Phương pháp điều chỉnh của Ngành Luật

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

Tham khảo: Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương dành cho các bạn sinh viên đang ôn thi kết thúc môn Pháp luật đại cương. Hi vọng tài liệu hữu ích cho các bạn.

Đề thi tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư

HỌC VIỆN TƯ PHÁP ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ TẠI BÌNH THUẬN Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng Thời gian làm bài: 180 phút Năm thi: 2013

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐH KINH TẾ

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐH KINH TẾ

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG MẪU

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG MẪU

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Đề thi Pháp luật đại cương mẫu

Câu 1: Bản chất của Nhà nước là: a. Tính giai cấp b. Tính xã hội c. Tính dân tộc d. Cả a và b đều đúng Câu 2: Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước: a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội c. Có chủ quyền

Đề thi + Bài tập môn luật quốc tế

Tài liệu bao gồm 1 đề thi mẫu và 2 bài tập giữa kì môn Luật Quốc Tế. Đại học Cần Thơ, khóa 2008-2009

Đề thi môn Luật hình sự - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Đề thi môn Luật hình sự - Đại học Luật TP Hồ Chí Minh