Đề thi kết thúc học phần môn thẩm định tài chính năm 2009

Đề thi kết thúc học phần môn thẩm định tài chính năm 2009

Đề thi kết thúc học phần Môn tài chính quốc tế năm 2009

Đề thi kết thúc học phần Môn tài chính quốc tế năm 2009

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Đề thi kết thúc học phần môn toán tài chính năm 2013 trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

Đề thi kết thúc học phần môn tài chính quốc tế năm 2009 Học Viện Ngân Hàng

Đề thi kết thúc học phần môn tài chính quốc tế năm 2009 Học Viện Ngân Hàng

Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn xác suất thống kê năm 2012 trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Để đậu môn Xác suất thống kê, sinh viên cần có điểm tổng kết từ 5,0 điểm trở lên. Điểm tổng kết là trung bình cộng của điểm quá trình (chiếm 50%) và điểm thi cuối môn (chiếm 50%). Qua số liệu thống kê các năm trước người ta thấy rằng: Tỷ lệ những sinh viên có điểm quá trình dưới 5,0

Đề thi kết thúc học phần K37 môn Giải tích (Đề số 132) năm 2013- ĐH Kinh tế

Đề thi kết thúc học phần K37 môn Giải tích (Đề số 132) năm 2013- ĐH Kinh tế.Đề thi kết thúc môn Giải tích (Đề số 132) - ĐH Kinh tế có cấu trúc gồm 2 phần: Phần 1 gồm 14 câu hỏi bài tập trắc nghiệm, phần 2 gồm 2 câu hỏi bài tập tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo ôn tập và kiểm tra đánh giá lại kiến thức giải tích của mình thông qua đề thi

Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012

Đề thi kết thúc học phần môn giải tích trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2012. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TOÁN THỐNG KÊ ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K36 MÔN GIẢI TÍCH Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc

Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 năm 2010 trường Trung cấp Tây Bắc.Tham khảo tài liệu 'đề thi kết thúc học phần môn kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn quy hoạch tuyến tính Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn quy hoạch tuyến tính Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn thanh toán trong nước và quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn thanh toán trong nước và quốc tế Năm 2013 Trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp năm 2013 trường Đại học tài chính Maketing.

Đề thi kết thúc học phần môn Toán cao cấp năm 2013 trường Đại học tài chính Maketing.

Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.

Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý kế toán năm 2013 trường Đại học tài chính Marketing.

Đề thi kết thúc học phần môn lý thuyết xác suất và thống kê Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2013

Đề thi kết thúc học phần môn lý thuyết xác suất và thống kê Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2013

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính trường Đại học Tài chính Marketingnăm 2013

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán tài chính năm 2013, trường Đại học Tài chính Marketing

Đề thi môn Phương trình Vi phân ĐHQG TP.HCM năm 2011

Đề thi môn Phương trình Vi phân ĐHQG TP.HCM năm 2011

Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn môi giới bất động sản đại học nông lâm TP.HCM năm 2013