240 câu trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Tài liệu bao gồm 240 câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ Mô, kèm đáp án. Tài liệu được biên soạn cho môn Kinh tế Vĩ Mô - Đại học Kinh Tế TPHCM. Đây là môn học căn bản của tất cả các ngành học kinh tế, vì vậy không chỉ thích hợp cho sinh viên trường Đại học Kinh Tế TPHCM mà còn thích hợp cho sinh viên các trường khác.

Muốn nên người

Quyển sách này chỉ ghi lại một thí nghiệm, những suy nghĩ, những lo âu của một người đã sống cái tuổi của bạn, đang sống cùng một hoàn cảnh như bạn và cũng có những lo nghĩ như bạn khi cầm quyển sách này lên xem. Sau khi rởi bỏ ghế nhà trường để bước chân vào trường đời, người ấy thấy mình như lạc bước trên dải đất xa lạ khi phải lo nghĩ đến việc lập thân, người