Luật đầu tư công số 49/2014/QH13

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13 được Quốc hội thông qua quy định việc quản lý, sử dụng vốn, quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật đầu tư công mới nhất có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật đầu tư công QUỐC HỘI-------- Số: 49/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -

Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh số 42/2015/NĐ-CP

Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 05 năm 2015. Quy định về thị trường chứng khoán phái sinh CHÍNH PHỦ------- Số: 42/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015 NGHỊ ĐỊNHVỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Căn

Quyết định về việc thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet số 4082/QĐ-BCT

Quyết định 4082/QĐ-BCT năm 2015 về quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet do Bộ Công thương ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2015. Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet BỘ CÔNG THƯƠNG------- Số: 4082/QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM CẤP GIẤY CHỨNG

Quyết định về chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách số 12/2015/QĐ-TTg

Quyết định 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2015. Chính sách hỗ trợ vay vốn cho đầu tư bến xe khách THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 12/2015/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNHVỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Thông tư về việc hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu số 01/2015/TT-BKHĐT

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015. Hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ------- Số: 01/2015/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm

Quyết định về chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia số 07/2015/QĐ-TTg

Quyết định 07/2015/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 04 năm 2015. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- Số: 07/2015/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------ Hà Nội, ngày 02 tháng 03

Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư số 15/2015/NĐ-CP

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đầu tư theo hình thức đối

Nghị định quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư số 30/2015/NĐ-CP

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định 30/2015/NĐ-CP áp dụng với tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu và Nghị định này, bảo đảm công bằng, minh bạch và

Thông tư về quản lý, thanh toán vốn đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo số 22/2015/TT-BTC

Thông tư số 22/2015/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo. Thông tư này áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội sử dụng vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (gọi chung là

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh số 19/NQ-CP

Nghị quyết số 19/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được chính phủ ban hành, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian

Quyết định quy định về giá bán điện số 2256/QĐ-BCT

Quyết định số 2256/QĐ-BCT của bộ công thương về việc tăng giá bán lẻ điện được Bộ trưởng Bộ công thương ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, áp dụng đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Những thông tư, nghị định đi kèm quyết định số 2256/QĐ-BCT: Thông tư số 16/2014/TT-BCTNghị định 137/2013/NĐ-CPLuật điện lực sửa đổi 2012 Quy đ

Nghị định quy định quản lý tài chính tập đoàn dầu khí Việt Nam số 06/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định quản lý tài chính tập đoàn dầu khí Việt Nam số 06/2015/NĐ-CP quy định rõ về vốn điều lệ của công ty mẹ, công ty con không được góp vốn đầu tư vào công ty mẹ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 01/03/2015 và thay thế các Nghị định số 142/2007/NĐ-CP 05/09/2007 và số 44/2010/NĐ-CP 20/04/2010 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập

Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp số 69/2014/QH13

Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp số 69/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật số 69/2014/QH13 xác định rõ nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 sửa đổi một số điều của Luật đầu tư số 59/2005-QH11. Luật đầu tư mới nhất quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật đầu tư mới nhất QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Thông tư 47/2014/TT-BCT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT. Biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 47/2014/TT-BCT: Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Mẫu TMĐT-1). Đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm

Thông tư 146/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 146/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ tài chính ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2000/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2014. BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 146/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại số 185/2013/NĐ-CP

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013. CHÍNH PHỦ------- Số: 185/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRO

Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------------- Số: 51/2014/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THOÁI VỐN, BÁN CỔ PHẦN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; ... Thủ tướng Chính phủ ban h

Thông tư số 24/2014/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG --------------- Số: 24/2014/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ

Thông tư 217/2013/TT-BTC

Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 217/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------- Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC