Thông tư quy định về kết nối viễn thông số 07/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT quy định về kết nối viễn thông và áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan tới hoạt động kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2015. Quy định về kết nối viễn thông Mẫu đơn đề nghị

Thông tư quy định danh mục chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số số 06/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Thông tư này áp dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9

Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện số 05/2015/TT-BTTTT

Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục

Thông tư hướng dẫn quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử số 24/2014/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử số 24/2014/TT-BTTTT được Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 29/12/2014 bao gồm một số quy định chi tiết về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và có hiệu lực thi hành ngày 12/02/2015. Hướng dẫn quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử Biểu mẫu ban hành

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT

Chúng tôi xin giới thiệu Thông tư 19/2014/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 05 tháng 12 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/01/2015. Một số biểu mẫu đi kèm Thông tư 19/2014/TT-BTTTT: Bản khai đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”. Bản khai đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam. Báo cáo tiếp nhận vùng địa chỉ

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2014. BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG-------- Số: 16/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 11 n

Nghị định 174/2013/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Xem thêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. CHÍNH PHỦ------- Số: 174/2013/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộ

Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG --------------- Số: 06/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng

Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------------- Số: 03/2014/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014 THÔNG TƯ Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng,

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

VnDoc.com xin giới thiệu Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. >>> Quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện tử. CHÍNH PHỦ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Số: 25/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỄN THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 th

Thông tư 05/2012/TT-BTTTT

Thông tư 05/2012/TT-BTTTT phân loại dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ Số: 05/2012/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012 THÔNG TƯPHÂN LOẠI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Tần số vô tuy

Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định về Website TMĐT

Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành. BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- Số: 12/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 201 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊ

Công văn 4760/VPCP-KGVX

Công văn 4760/VPCP-KGVX về đăng cai tổ chức cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 4760/VPCP-KGVX V/v đăng cai tổ chức cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2013 Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Đài Truyền hình Vi

Công văn 4828/VPCP-QHQT

Công văn 4828/VPCP-QHQT năm 2013 Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------- Số: 4828/VPCP-QHQT V/v Tập đoàn Viễn thông quân đội đầu tư sang Hoa Kỳ. Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài

Công văn 3221/TCHQ-TXNK

Công văn 3221/TCHQ-TXNK về thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- Số: 3221/TCHQ-TXNK V/v thông báo triển khai phối hợp thu NSNN qua Ngân hàng thương mại Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013 Kính

Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT

Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ----------------- Số: 05/2008/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Hà Nội, ngày 12 tháng

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. CHÍNH PHỦ -------------- Số: 97/2008/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet -------------------

Quyết định 2296/2013/QĐ-UBND

Quyết định 2296/2013/QĐ-UBND về phê duyệt “Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế giai đoạn 2012 - 2015” do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Số: 2296/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌ

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc