Trao đổi chất và năng lượng

I. Đại cương về về trao đổi chất và năng lương II/ Trao đổi chất 2.1. Phương pháp nghiên cứu 2.2. Trao đổi Protit 2.3. Trao đổi Gluxit 2.4. Trao đổi Lipit 2.5. Trao đổi nước và muối khoáng 2.6. Vitamin III/ Trao đổi năng lượng 3.1. Phương pháp đo nhiệt lượng 3.2. Trao đổi cơ sở 3.3. Trao đổi năng lượng khi đói 3.4. Trao đổi năng lượng khi ăn 3.5. Trao đổi năng lượng khi cơ hoạt động IV/

Sinh lý học thực vật

MỞ ĐẦU Sự sống khởi đầu sau 1 tỉ năm. Sinh vật đầu tiên chỉ gồm có protein và acid nucleic. Ngày nay thế giới sinh vật chia thành 5 giới (kingdom): 1) Monera (giới vi khuẩn = prokaryot) xuất hiện khoảng 3,5 tỉ năm. 2) Protista (sinh vật đơn bào nhân thật : eukaryot) xuất hiện cách nay 1,5 tỉ năm. 3) Fungi (giới nấm) 4) Plantae (giới TV) 5) Animalia (giới Động vật) Tất cả mọi sinh vật đều

Giáo trình hóa sinh động vật (Animal Biochemistry)

Tất cả các qúa trình sinh trưởng, phá Tất cả các qúa trình sinh trưởng, phát triển hay sự tiến triển của bệnh t triển hay sự tiến triển của bệnh tật đều diễn ra trong tế bào. Đảm nhiệm được những chức năng ấy, cơ thể sống có các phân tử đặc biệt như protein, saccharide, lpipide, nước và cả acid nucleic v. v. Các phân tử này là những “viên gạch” tạo nên tế bào, nucleic v. v. Các

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án

CHƯƠNG PROTEIN PHẦN 1 1. Trong quá trình bảo quản thực phẩm giàu protein thường xảy ra hiện tượng ôi thối, nguyên nhân là: A. Do tác dụng của VSV từ môi trường xâm nhập vào B. Do tác dụng của enzym có sẵn trong thực phẩm và của VSV từ môi trường xâm nhập vào C. Do nhiệt độ môi trường bảo quản D. Do VSV có trong thực phẩm 2. Những chuyển hóa cơ bản làm ôi thối protein

Giáo trình thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm

Giáo trình thực hành kỹ thuật phòng thí nghiệm

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Giáo trình Công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất

Giáo trình Công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất

Công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất

Công nghệ sinh học trong đời sống và sản xuất

Giáo trình sinh hóa học động vật

Giáo trình sinh hóa học động vật

Công trình và thiết bị thủy sản

Công trình và thiết bị thủy sản

Giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tư động

Giáo trình trang bị công nghệ và cấp phôi tư động

Kỹ thuật nuôi thủy sản tôm cua-101 câu hoit thường gặp trong nông nghiệp

Kỹ thuật nuôi thủy sản tôm cua-101 câu hoit thường gặp trong nông nghiệp

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản - Giáo trình điện tử

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản - Giáo trình điện tử

Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

Giáo trình kỹ thuật nuôi cá cảnh

Giáo trình kỹ thuật nuôi cá cảnh

Cơ sở di chuyền và chọn giống vật nuôi

Cơ sở di chuyền và chọn giống vật nuôi

Ứng dụng công nghệ sinh học trpng đời sống

Ứng dụng công nghệ sinh học trpng đời sống

Giáo trình Sinh học phân tử

Sinh học phân tử là khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống ở mức độ phân tử. Phạm vi nghiên cứu của môn học này có phần trùng lặp với một số môn học khác trong sinh học đặc biệt là di truyền học và hóa sinh học. Sinh học phân tử chủ yếu tập trung nghiên cứu mối tương tác giữa các hệ thống cấu trúc khác nhau trong tế bào, bao gồm mối quan hệ qua lại giữa

Những bí quyết làm giàu bằng nghề nông

Làm giàu từ nông nghiệp là một cách làm giàu bền vững và luôn tạo cho làng quê Việt Nam sức sống mới. Tuy nhiên cần phải lựa chọn phù hợp cây con, vật nuôi. Thế hệ thanh niên sinh ra từ làng đã minh chứng cho điều này. Hãy lập nghiệp trên chính quê hương mình các bạn nhé.

Bài giảng phụ gia trong công nghệ Poylmer

Sự phát triển của ngành công nghiệp polyme bị hạn chế vì sự hạn chế hiểu biết về bản chất của polyme, các nhà khoa học chỉ nhận biết được một số tính chất bất thường của polyme và nhìn chung họ coi tính chất của polyme là tập hợp cảu những phân tử nhỏ hơn. Polyme là hợp chất cao phân tử được cấu thành từ rất nhiều nhóm có cấu tạo hóa học giống nhat lặp đi lặp lại