Nghị định quy định chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử số 26/2015/NĐ-CP

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với những cán bộ không đủ điều kiện để tái cử, được chính phủ ban hành, áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thông tư,

Thông tư hướng dẫn lập dự toán hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chống bão số 18/2015/TT-BTC

Thông tư số 18/2015/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quyết toán hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chống bão khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước. Đơn đề nghị tạm ứng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt Hướng dẫn lập dự toán hỗ trợ hộ nghèo xây nhà chống bão BỘ

Thông tư điều chỉnh trợ cấp háng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc số 01/2015/TT-BNV

Thông tư điều chỉnh trợ cấp háng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc số 01-2015/TT-BNV theo quy định tại Điều 2 Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2014 từ ngày 1/01/2015. Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo số 41/2014/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo số 41/2014/TT-NHNN nếu rõ căn cứ nhu cầu vay vốn của hộ gia đình, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét và quyết định mức cho vay, nhưng không vượt quá 15 triệu đ/hộ gia đình với lãi suất cho vay là 3%/năm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2014. Hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM------- CỘNG HÒA

Quyết định xuất cấp lương thực số 183/QĐ-TTg

Quyết định xuất cấp lương thực số 183/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 04/02/2015. Quyết định 183 quy định về việc xuất cấp lương thực từ ngồn dụ trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán 2015. Xuất cấp lương thực cho các địa phương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 183/QĐ-TTg H

Thông tư hướng dẫn giám định thương tật đối với thương binh số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn giám định thương tật đối với thương binh số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH đươc bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ ngày 01/02/2015. Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, nội dung quy trình khám giám định y khoa, phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tật đối với người bị thương, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh. Thông tư hương dẫn giám đ

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp đối với cán bộ xã số 09/2015/NĐ-CP

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc số 09/2015/NĐ-CP bao gồm các thông tin thay đổi quy định về mức lương hưu và trợ cấp mới đối với cán bộ của các xã. Quy định về mức lương hưu và trợ cấp mới CHÍNH PHỦ-------Số: 09/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội,

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 bao gồm một số điều sửa đổi, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014. Mời bạn đọc tải về Luật bảo vệ môi trường mới nhất để hiểu rõ hơn về các quy định trong hoạt động bảo vệ môi trường. Luật bảo vệ môi trường QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu, Thông tư liên tịch 29 /2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 136/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tương bảo trợ xã hội. Chính sách trợ giúp xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI - BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29 /2014/TTLT

Nghị định thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước số 04/2015/NĐ-CP

Nghị định thực hiện dân chủ trong cơ quan nhà nước số 04/2015/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 09/01/2015. Nghị định này quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 04/

Kế hoạch 87/KH-UBND

VnDoc.com xin giới thiệu Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2015 hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH PHÚ THỌ-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/KH-UBND Phú Thọ, ngày 12 tháng 01 năm 2015 KẾ HOẠCHHÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP

VnDoc.com xin giới thiệu, thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, thông tư liên tịch 191 có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 Cách tính thù lao cho luật sư BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong luật hôn nhân sẽ có hiệu lực. Hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Thông tư 190/2014/TT-BTC

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2014. Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền BỘ TÀI CHÍNH------- Số: 190/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 11 thán

Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền trung được ban hành ngày 28 tháng 08 năm 2014. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2014. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------***------- Số: 48/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 20

Quyết định 45/2014/QĐ-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ khoa học và công nghệ được bạn hành ngày 15 tháng 08 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/10/2014. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2014/QĐ-TTg Hà Nội,

Quyết định số 62/QĐ-UBQGNCT

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM --------------- Số: 62/QĐ-UBQGNCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014. Theo đó, đã bổ sung các tiêu chí cụ thể sau để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng hoặc thấp hơn chuẩn nghèo. Hộ mới thoát nghèo là hộ nghèo

Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 17/2014/ TTLT-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ LÀM CHUYÊN GIA SANG GIÚP LÀO VÀ CĂM-PU-CHI-A THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2013/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2013 C

Thông tư số 104/2014/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH --------------- Số: 104/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm