Đề thi trắc nghiệm môn Kiểm toán

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN 1. Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng BCTC nên hiểu rằng: a. KTV không thể nhận xét về toàn bộ BCTC b. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký BCKT c. Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm d. 3 câu trên đều sai 2. Kiểm toán viên phát hành

Đề thi cuối kỳ môn tài chính doanh nghiệp

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi suất doanh nghĩa (nominal interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng nhất? a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn

Bài tập môn thuế

BÀI TẬP MÔN THUẾ BÀI 1. Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm: 1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp. 2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%. 3) Làm đại lý tiêu

Đề thi kế toán ngân hàng

ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Câu 1) Tăng giá trị bảo đảm tiền vay của ngân hàng luôn a) lớn hơn tổng giá trị nợ vay b) nhỏ hơn tổng giá trị nợ vay c) bằng tổng giá trị nợ vay d) câu a hoặc c Câu 2) Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng a) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số dư b) Được tất tóan ngay khi tài khỏan hết số

Quản trị nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng thương mại

QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ VÀ CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 1. Mục đích đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại Trong thời đại ngày nay, các ngân hàng thương mại được các cơ quan chức năng của chính phủ cấp phép hoạt động kinh doanh là để cung cấp các tiện ích và dịch vụ tài chính cho công chúng tại một khu

Đề thi kế toán ngân hàng thương mại - UEL

ĐỀ THI MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Sau đây trích lọc các nghiệp vụ phát sinh tại Sài Gòn Công Thương Ngân hàng (Saigonbank) huyện Bình Chánh, Tp HCM. 1. Ngày 02/07/2010, Cty xuất nhập khẩu Limexco xin mở L/C trả chậm trị giá 20.000 USD, NH đồng ý và yêu cầu Limexco ký quỹ 40% bằng USD và thu phí mở L/C với tỷ lệ 0,11% ( phí này đã bao gồm 10% thuế GTGT). Cty trích TK

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại

BÀI TẬP TỔNG HỢP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Bài 1 Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 1. Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 trđ, lãi suất 1,2%/tháng. 2. Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011,

Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 - Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Toán học Thời gian làm bài: 180 phút Câu I. Cho hàm số y = x3 + (m + 3)x2 + 2(m + 1)x + m2 + 2m . 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi m = – 1. 2) Hãy tìm giá trị của tham số m để hàm số có

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 1: Nếu khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí minh 1. Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam. Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân

Một số câu hỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam * Trong 10 năm đầu của quá trình tìm tòi đấu tranh: - Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. - Trong quá trình tìm đường cứu nước, người đã tìm hiểu kỹ các cuộc cách mạng điển hình trên thế

Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính

TRẮC NGHIỆM MÔN CẤU TẠO MÁY TÍNH Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì? a. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ b. Ghi dữ liệu ra bộ nhớ c. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớ d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì? a. Đọc địa

61 bài tập Pascal cơ bản

61 BÀI TẬP PASCAL CƠ BẢN Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT; Uses Crt; Var a,b,s,c: real; Begin Clrscr; Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write('Nhap chieu dai='); readln(a); Write('Nhap chieu rong=');readln(b); s:=a*b; c:=(a+b)*2;

Đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Đại học kinh tế luật

ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Thời gian: 90 phút KHÔNG được tham khảo tài liệu PHẦN I. LÝ THUYẾT (4.5d) 1. Khi ngân sách của chính phủ bị thâm hụt, phát biểu nào sau đây là đúng: A.Thu ngân sách nhiều hơn chi ngân sách & chính phủ trả lại cho dân chúng phần tiền chênh lệch B.Chi ngân sách ít hơn thu từ ngân sách & chính

70 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tế

70 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1. Các đối tượng của sở hữu công nghiệp được mua bán trên thị trường bao gồm: a. Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ của hàng hoá b. Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá c. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá 2. Việc nước A bị

10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO

10 LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI WTO 1. Hệ thống này giúp gìn giữ hoà bình Hòa bình phần nào là một thành quả của hai nguyên tắc cơ bản nhất của hệ thống thương mại: giúp thương mại được thuận buồm xuôi gió và đưa đến cho các nước một lối thoát bình đẳng và mang tính xây dựng để giải quyết những bất đồng về các vấn đề thương mại. Đó cũng là một kết quả của

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ Đề số 1: Câu 1: Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng a. Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao b. Thuế quan là một trong các hình thức hạn chế mậu dịch có từ lâu đời nhất c. Thuế quan là một công cụ hạn

239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. Câu 001: Theo quan điểm mậu dịch tự do của Adam Smith thì: a) Mua bán giữa các quốc gia sẽ không bị cản trở bởi các hàng rào thương mại. b) Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo. c) Chính phủ không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp. d) Cả ba câu trên

Bài tập lớn môn Kinh tế lượng

BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG LỜI MỞ ĐẦU Trong giỏ hàng hóa của người tiêu dùng, thực phẩm luôn chiếm tỉ trọng lớn. Lượng cầu thực phẩm của người tiêu dùng do đó không chỉ là mối quan tâm của những công ty sản xuất-cung cấp thực phẩm, mà còn là mối quan tâm của chính phủ và các nhà kinh tế. Các nhà kinh Mỹ tế sau khi có được những số liệu thống kê về lượng cầu

Đề kiểm tra học kì II môn Kinh tế lượng - Đại học Kinh tế Luật (2010 - 2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BỘ MÔN TOÁN & TKKT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ Học kỳ II - Năm học 2010 – 2011 (Không được sử dụng tài liệu) Môn: KINH TẾ LƯỢNG Thời lượng: 90 phút Mã đề: 01 Câu I (4 điểm) 1. Xét mô hình hồi quy: Hãy cho biết tại sao khi ta đưa thêm biến không có ý nghĩa giải thích vào trong mô hình thì sẽ làm tăng khả năng các biến

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I. Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất 1. Trong một tình huống marketing cụ thể thì marketing là công việc của: a. Người bán b. Người mua c. Đồng thời của cả người bán và người mua d. Bên nào tích cực hơn trong việc tìm cách trao đổi với bên kia. 2. Bạn đang chọn hình thức giải trí cho 2