Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------- ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..… Tôi tên là:……………………………………………………………………. Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………... Hiện đang ở:………………………………………………………………….. Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………….. Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………..……………………………………

Thủ tục Giám định lại khả năng lao động

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Người đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng gửi hồ sơ xin giám định lại khả năng lao động cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh. Bước 2: BHXH tiếp nhận, hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định, giới thiệu và chuyển hồ sơ củangười lao động đến hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK) TW để giám định khả

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng

Tên thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng Cơ quan thực hiện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có

Thủ tục giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động

Tên thủ tục Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến Cơ quan thực hiện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần

Đối với người có công với cách mạng, khi qua đời sẽ được nhà nước hỗ trợ mai táng phí và trợ cấp mai táng phí. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần, mời các bạn cùng tham khảo. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng Thủ tục hưởng chế độ mai táng phi và trợ cấp 1 lần Tên thủ tục: Chế độ

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận con thương binh

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận con thương binh Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận con TB, Người hưởng chính sách NTB, Bệnh binh, con liệt sỹ, người có công Trình tự thực hiện: + Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. + Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền. + Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết

Đơn xin cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

Khi Bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc mà muốn cấp lại thì thân nhân chủ yếu của liệt sỹ có thể xin cấp lại theo mẫu sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG I. Phần khai về thân nhân đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công: Họ và tên: ................................................................

Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội

Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội: Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân. Hồ sơ cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm: * Đối với cá nhân: - Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 02. - Đề án về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 01. - Các

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------------------- ...........ngày.........tháng .......năm....... BẢN KHAI CÁ NHÂN Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................ Nguyên quán:.................................................

Bản khai người có công với cách mạng

Bản khai người có công với cách mạng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------- BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG 1. Phần khai về người có công: Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: ................................. Nguyên quán: ....................................................................................................................

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp tiền mai táng phí cho thân nhân Cựu chiến binh Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------- BẢN KHAI Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 1. Phần khai về đối tượng Họ và tên: ………………………. ………. …………… Nam, nữ Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

1. Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ (HHDC) bán ra trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV bán ra được lập theo mẫu số PL 01-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. NNT phải kê khai