Công văn hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến số 1673/BHXH-CSYT

Công văn 1673/BHXH-CSYT năm 2015 Hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08 tháng 05 năm 2015. Xác định trần đa tuyến đến năm 2015 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM------- Số: 1673/BHXH-CSYTV/v: hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, n

Thông báo về quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế một cửa số 1285/TB-BHXH

Thông báo 1285/TB-BHXH năm 2015 về Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015. Quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế một cửa BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘITP.HỒ CHÍ MINH-------- Số: 1285/TB-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

Thông báo về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội số 140/TB-VPCP

Thông báo 140/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 04 năm 2015. Thông báo áp dụng một số quy định của Luật bảo hiểm xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ------- Số: 140/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 20 tháng 04

Quyết định về việc cho phép nộp hồ sơ BHXH điện tử cả ngày lễ, tết số 528/QĐ-BHXH

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM-------- Số: 528/QĐ-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 04 nă

Công văn hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT số 1172/BHXH-DVT

Công văn 1172/BHXH-DVT năm 2015 hướng dẫn bổ sung và giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2015. Hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM------- Số: 1172/BHXH-DVTV/v hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo

Chỉ thị về việc tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế số 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2015. Luật bảo hiểm xã hội mới nhất Tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------Số: 05/CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm

Thông báo điều chỉnh quy chế tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa số 995/TB-BHXH

Thông báo số 995/TB-BHXH về việc điều chỉnh quy chế tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ đề cập ở mục 1 và mục 2, kể từ ngày 03/4/2015. Điều chỉnh quy chế tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa BẢO HIỂM

Công văn hướng dẫn một số nội dung về thu Bảo hiểm y tế số 777/BHXH-BT

Công văn 777/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu Bảo hiểm y tế đối với tất cả các đối tượng: tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tham gia Bảo hiểm y tế tại trường học đối với học sinh, sinh viên và từ ngày 01/01/2015, trẻ em dưới 6 tuổi chậm đăng ký cấp thẻ BHYT thì thực hiện thu BHYT từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Hướng dẫn nội dung

Nghị định hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp số 28/2015/NĐ-CP

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vừa được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 03 năm 2015 bao gồm quy định chi tiết về việc ký kết hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp và những quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định 28/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ mùng 1/5/2015 và thay thế cho Nghị định 100/2012/NĐ-CP. Hướng dẫn

Quyết định về việc tham gia bảo hiểm xã hội qua mạng số 08/2015/QĐ-TTg

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Điều kiện để tham gia Bảo hiểm xã hội qua mạng Phụ lục ban hành kèm Quyết định 08: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp xã hội số 05/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp xã hội số 05/2015/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động thương binh xã hội ban hành ngày 02/02/2015 theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2015, các chế độ quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2015. Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thông tư hướng dẫn xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm số 195/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm số 195/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2014. Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm và thị trường bảo hiểm hoạt động an toàn, lành mạnh và ổn định. Hướng dẫn xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -

Quyết định hỗ trợ học nghề đối với người lao động số 77/2014/QĐ-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu, quyết định quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp số 77/2014/QĐ-TTg. Kinh phí cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp học nghề THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HỌC NGHỀ ĐỐI VỚI

Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2014, theo đó sẽ bao gồm các quy định mới về chi trả bảo hiểm y tế từ 2015. Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH-------- Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC CỘNG HÒA XÃ

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

Luật số 46/2014/QH13 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 Những điểm mới trong Luật bảo hiểm y tế sửa đổi: Bổ sung đối tượng được BHXH đóng BHYT:

Thông tư ban hành danh mục thuốc tân dược được BHYT chi trả số 40/2014/TT-BYT

Thông tư ban hành danh mục thuốc tân dược được BHYT chi trả số 40/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành năm 2014 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược được quỹ BHYT chi trả BỘ Y TẾ-------- Số: 40/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự

Thông tư 37/2014/TT-BYT

Cuối tháng 11/2014, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BYT. Thông tư 63/2012/NĐ-CP hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT BỘ Y TẾ-------- Số: 37/2014/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Luật bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13 là luật bảo hiểm xã hội mới nhất về chế độ Bảo hiệm xã hội sửa đổi năm 2014 được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Luật bảo hiểm xã hội mới nhất QUỐC HỘI------- Luật số: 58/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà

Quyết định 1314/QĐ-BHXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 1314/QĐ-BHXH năm 2014 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014. BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM------- Số: 1314/QĐ-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM

Quyết định 1313/QĐ-BHXH

VnDoc.com xin giới thiệu Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2014 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 02 tháng 12 năm 2014. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM------- Số: 1313/QĐ-BHXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ