Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn

Nội dung báo cáo 1 Giới thiệu: Mục đích đề tài 2 Nội dung đề tài : 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Khảo sát,xây dựng mô hình chức năng 2.2.1 Các vấn đề 2.2.2 Thực trạng hoạt động khách thuê phòng khách sạn 2.2.3 Xây dựng mô hình chức năng 2.2.4 Tổ chức website 2.3 Yêu cầu dặt ra 2.4 Kết luận

Lập trình Windows: Quản lý Nhân - Hộ khẩu Phường, Xã, Quận, Huyện

NỘI DUNG I- Mục đích 4 II- Đối tượng sử dụng phần mềm 4 III- Yêu cầu phần mềm 4 3.1- Về giao diện 4 3.2- Về chức năng 4 IV- Các chức năng của chương trình 5 V- Phân tích các giao diện chính của chương trình 5 5.1 - Form Đăng nhập 5 5.2 - Form Chính 6 5.3 - Form quản lý nhân khẩu 7 5.4 – Form Hộ khẩu 8 5.5 – Form Khu vực: 9 5.6

Xây dựng hệ thống tra cứu đồ án của sinh viên trường ĐH Dân Lập Hải Phòng

NỘI DUNG I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 1.Yêu cầu đề tài 2.Thiết kế và cài đặt chương trình III. KẾT LUẬN 1.Các kết quả đạt được 2.Hướng phát triển của đề tài

Xây dựng hệ thống quản lý Truyền hình cáp

NỘI DUNG I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 1.Yêu cầu đề tài 2.Thiết kế và cài đặt chương trình III. KẾT LUẬN 1.Các kết quả đạt được 2.Hướng phát triển của đề tài

Xây dựng website quản lý nhà đất

Mục đích: Mục đích là giúp cho các cá nhân hoặc tập thể có thể dễ dàng trong việc quản lý nhà đất trên bản đồ địa chính trong một vùng , miền . Website cũng là nơi cung cấp cho những người ở xa một cách khái quát các thông tin về nhà đất trên vùng bản đồ này Hỗ trợ các cán bộ địa chính trong công tác quản lý Quản lý và cập nhật thông tin biến động

Xây dựng website quản lý phòng trọ Khách sạn sinh viên bằng ngôn ngữ ASP

Xây dựng một trang web quản lý Khách sạn sinh viên với tiêu chí: Thân thiện với người dùng Dễ dàng trong việc quản lý Tra cứu và thanh toán linh hoạt

Xây dựng website tra cứu điểm thi

Xây dựng chương trình tra cứu điểm sinh viên dành cho trường ĐH DL Hải Phòng Yêu cầu của WS: Thiết kế DB. Trong chương trình cần có: + Tìm kiếm (tra cứu). + Xóa, sửa, bổ sung DB(Phải phân cấp quyền) + Giao diện thân thiện. + Có phần quản lý DB riêng.

Xây dựng Website rao vặt trực tuyến

Mục đích: Tạo nên 1 thị trường ảo để mọi người đều có thể trao đổi mua bán hàng hóa và các sản phẩm thiết yếu khác Gồm nhiều lịnh vực khác nhau Tự do kinh doanh mua bán

Xây dựng Website quản lý thông tin tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Hải Phòng

Nội dung: 1.Mô tả 2.Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí tai nạn giao thông 3.Xây dựng website quản lí tai nạn giao thông

Xây dựng website quản lý các tuyến du lịch

- Du lịch là sở thích của đại đa số con người - Áp dụng công nghệ máy tính làm cho công việc trở nên tiện lợi và nhanh chóng là xu thế - Vì vậy xây dựng 1 trang web để quản lí các tuyến du lịch là một việc mang tính hiệu quả cho cả những nhà kinh doanh du lịch và người muốn tìm hiểu về các tuyến du lịch

Xây dựng trang tin tức điện tử về Games

Nội dung I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI II. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 1.Yêu cầu đề tài 2.Thiết kế và cài đặt chương trình III. KẾT LUẬN 1.Các kết quả đạt được 2.Hướng phát triển của đề tài

Xây dựng website bán xe máy online bằng ngôn ngữ ASP

Mục tiêu chính: Xây dựng một trang web mua bán xe máy online với cách thức thân thiện với người dùng, dễ dàng trong việc quản lý, tra cứu và thanh toán linh hoạt Website cũng là nơi cung cấp cho người tiêu dùng một cách nhanh nhất và chính sác nhất giá cả và số lượng của từng loại xe máy ở tất cả các hãng lớn nhỏ Quản lý và cập nhật thông tin về các sản phẩm xe

Quản lý nhân sự bằng JAVA

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ Java,với mục đích hỗ trợ công tác quản lý nhân sự trong một công ty,tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin nhân viên cho những người quản lý Nhân sự được quản lý thông qua các thông tin trong hồ sơ của nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên đầy đủ, địa chỉ, phòng ban, dự án Người quản lý sẽ quản lý với tư cách là admin khi đăng nhập