Quyết định triển khai thi hành Luật Công an nhân dân số 363/QĐ-TTg

Quyết định số 363/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân 2014. Mục đích của quyết định này nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014, bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân

Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển số 13/2015/NĐ-CP

Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển số 13/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/02/2015. Nghị định sửa đổi Điều 9 Nghị định 86/2009/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2015. Thay đổi màu sắc tàu cảnh sát biển Việt Nam CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -

Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13

Luật sĩ quan quân đội nhân dân sửa đổi, bổ sung số 72/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 27/11/2014. Luật 72 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam mới nhất QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Nghị định thi hành pháp lệnh về sử dụng vũ khí số 76/2014/NĐ-CP

Nghị định thi hành pháp lệnh về sử dụng vũ khí số 76/2014/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 29/07/2014. Nghị định 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng; mục đích kinh doanh phân

Chỉ thị 01/CT-TTg

VnDoc.com xin giới thiệu, Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ-------- CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015 CHỈ THỊVỀ VIỆC TỔ CHỨC

Thông tư số 35/2014/TT-BCA

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư số 35/2014/TT-BCA ban hành ngày 9/9/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú, đăng ký tạm trú, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2014. Tham khảo một số quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA. BỘ CÔNG AN --------------- Số: 35/2014/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do

Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú số 36/2014/TT-BCA

VnDoc.com xin giới thiệu Thông tư 36/2014/TT-BCA: Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú được ban hành ngày 9/9/2014 của Bộ Công An. Biểu mẫu mới trong đăng ký, quản lý cư trú BỘ CÔNG AN--------------- Số: 36/2014/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------***------ Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA

BỘ Y TẾ-BỘ CÔNG AN --------------- Số: 26/2014/TTLT-BYT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật khám bệ

Thông tư số 31/2014/TT-BCA

BỘ CÔNG AN --------------- Số: 31/2014/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, PHÙ HIỆU VÀ TRANG PHỤC CHIẾN ĐẤU CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức nă

Nghị định số 41/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 41/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm

Nghị định số 25/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ --------------- Số: 25/2014/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một

Thông tư 67/2013/TT-BCA

Thông tư số 67/2013/TT-BCA của Bộ Công an: Quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc BỘ CÔNG AN --------------- Số: 67/2013/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH XUẤT, NHẬP CẢNH VÙNG

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi,

Thông tư quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông số 65/2012/TT-BCA

Thông tư quy định nhiệm vụ quyền hạn kiểm soát của cảnh sát giao thông số Số: 65/2012/TT-BCA được Bộ Công an ban hành ngày 30/10/2012. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2012 và thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11) ngày 06/5/2009. Nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát giao thông BỘ CÔNG AN -------- Số: 65/2012/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Quyết định 394/QĐ-TTg

Quyết định 394/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 03 năm 2013 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 394/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS

Quyết định 709/QĐ-TTg

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 05 năm 2013 về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- Số: 709/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS

Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE XE: ……………… BIỂN SỐ: ……………… Theo đề nghị thu hồi đăng ký, biển số xe của: (3) ……………… (4) ………………chứng nhận:.......................................... Họ tên chủ xe: .......................................... Địa chỉ: ....................................... Điện thoạ

Bảng kê số nhà, số hộ, số người

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG Bảng kê số nhà, số hộ, số người Tỉnh/thành phố:.......................... Huyện/quận:.......................... Xã/phường:.......................... Thành thị/nông thôn (Thành thị = 1; Nông thôn = 2):……………….. Tên địa bàn điều tra:..........................

Bảng kê số nhà, số hộ, số người