bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

các pro cho cho em hỏi chút ạ ,em đang làm đồ án ứng dụng quản lý. có 1 cái form hợp đồng trong đó 1 cái combobox em dể lấy dữ từ CSDL là mã sinh viên. em muốn làm lúc chọn vào mã số sv đó thì ở textbox dưới sẽ hiển thị tên của sinh viên đó .ví dụ như mình chọn 1 tỉnh thành thì dòng ở dưới tự động ra các xã huyện ở trong . ai biết giúp em với ạ em cám ơn
bởi Nguyễn Hữu Nhân lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

swing à bạn ?
bởi Hoàng Hưng lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Lấy dữ liệu rồi gán cho TextBox trong sự kiện Selected của ComboBox là được thôi
bởi Danh Lê lúc Sun, Jun 17 '18 12:53 PM

Theo mình thì viết hàm hiển thị tên SV where cái Mã SV rồi gọi sự kiện SelectedIndexChanged của combobox là xog