bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM | Lần xem 6 | Lần tải 0
bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

C# - Threading
A/C ơi cho em hỏi:
1) Khi set "Name" cho 1 "Thread" thì làm sao gọi "Thread" đó để Suspend()/Resume() ở trong hàm khác ạ ?
2) Em gặp tình trạng lag khi 1 thread có nhiệm vụ truyền thông tin ra ngoài internet là thread khác(xử lý offline) sẽ bị lag khi chạy song song bằng hàm "Start()". A/C nào có kinh nghiệm về vấn đề này cho em xin ý tưởng khắc phục với ạ
Em xin cám ơn !!
bởi David Cermiee lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

cụ thể đoạn đó đi b,các luồng có nặng k vậy