bởi user lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

ai có vòng for của thuật toán sắp xếp tráo đổi cho mình xin với. ví dụ giống trong hình nha
bởi Thịnh lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Cái này là nổi bọt phải không nhỉ
bởi Hoàng Thế Hà lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

hình này chắc rõ hơn :3
bởi Đôn Lê lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

n, rồi cứ swap thôi, dùng một cái flag, nếu có swap thì bật cờ, còn hết một vòng for mà không có flag nào bật thì break ra thôi mà.
bởi Nguyễn Qúy lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Sắp xếp này mình nhớ ko nhầm là insertion sort
bởi Hoàng Thế Hà lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

https://www.youtube.com/watch?v=1V7s-N8BK4o&t=27s
bởi Hoàng Thế Hà lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

cách sắp xếp trên video . mọi người giúp mình với
bởi Đức Nghiệp lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

Dễ mà
bởi Xì Gà lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

https://codepen.io/0x0a0d/pen/QxgZvE
bởi Hoàng Thế Hà lúc Sun, Jun 17 '18 12:51 PM

j2 thì đổi chỗ còn nhỏ hơn thì giữ nguyên, tiếp tục so sánh i2 với j3 và i3 với j4...khi kết thúc 1 lần duyệt thì ta đc số lớn nhất dãy nằm ở cuối cùng.