bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM | Lần xem 539 | Lần tải 35
19/05/2013
300Câuhỏi trắc nghiệmLý LuậnChínhTrị ( Cóđápán)
201. Giai đoạnhìnhthànhcơ bảntư tưởng về conđường cáchmạng Việt Nam được tínhtừ:
a - Trước năm 1911
- Năm 1911 đếnnăm 1920
c - Năm 1921 đếnnăm 1930
d - Năm 1930 đếnnăm 1945
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
202. Giai đoạnphát triểnvà thắng lợi của tư tưởng Hồ ChíMinhđược tínhtừ:
a - Năm 1921 đếnnăm 1930
- Năm 1941 đếnnăm 1945
c - Năm 1930 đếnnăm 1941
d - Năm 1945 đếnnăm 1969
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- B
203. Vấnđề dântộc trong tư tưởng Hồ ChíMinhlà sự kết hợp nhuầnnhuyễn:
a - Dântộc với giai cấp
- Độc lập dântộc và chủnghĩa xã hội
c - Chủnghĩa yêunước với chủnghĩa đế quốc
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
204. Trong tư tưởng Hồ ChíMinh, nhiệm vụhang đầu, trênhết, trước hết của cáchmạng Việt
Nam là:
a - Giải phóng dântộc
- Giải phóng giai cấp
c - Giải phóng conngười
d - Tất cả đềusai
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- A
205. Giải phóng dântộc theo tư tưởng Hồ ChíMinh, xét về thực chất là:
a - Đánhđổ ácháp bức, thống trị của đế quốc, thực dângiànhđộc lập dântộc
- Giànhđộc lập dântộc, hìnhthànhnhà nước dântộc độc lập
c - Đánhđổ ácháp bức, thống trị của đế quốc, thực dângiànhđộc lập dântộc, hìnhthànhnhà
nước dântộc độc lập và tự do lựa chọnconđường phát triểncủa dântộc phùhợp với xuthế
phát triểncủa thời đại
d - Tất cả đềuđúng
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
206. Các loại kẻ thùcầnphải đánhđổ trong quá trìnhgiải phóng dântộc, giải phóng giai cấp,
forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750
1/20
19/05/2013
300Câuhỏi trắc nghiệmLý LuậnChínhTrị ( Cóđápán)
giải phóng conngười theo tư tưởng Hồ ChíMinhlà:
a - Đế quốc, thực dânvà taysai của chúng
- Nghèo nàndốt nát, lạc hậu
c - Chủnghĩa cá nhândưới mọi hìnhthức
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- D
207. Các lực lượng thực hiệngiải phóng dântộc, giải phóng giai cấp, giải phóng conngười
theo tư tưởng Hồ ChíMinhlà:
a - Đảng Cộng sản
- Khối đại đoànkết dântộc, đoànkết toàndânmà nòng cốt là lienminhcông – nông – tri
thức
c - Các lực lượng cáchmạng
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- D
208. Theo Hồ ChíMinhmuốnxâychủnghĩa xã hội, trước hết cầncó:
a - Cơ sở vật chất vững chắc
- Conngười năng động, sang tạo
c - Conngười xã hội chủnghĩa
d - Chế độ công hữuvề tư liệusảnxuất
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
209. Trong tư tưởng Hồ ChíMinh, đại đoànkết dântộc:
a - Là vấnđề cơ bàncó ýnghĩa chiếnlược
- Là vấnđề quyết địnhthànhcông của cáchmạng
c - Là vấnđề cơ bảncó ýnghĩa chiếnlược, quyết địnhthànhcông của cáchmạng
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
210. Trong Mặt trậndântộc thống nhất, Đảng Cộng sảnlà:
a - Thànhviêncủa Mặt trậndântộc thống nhất
- Lực lượng lãnhđạo Mặt trậndântộc thống nhất
c - Vừa là thànhviên, vừa là lực lượng lãnhđạo Mặt trậndântộc thống nhất
d - Đại biểucủa giai cấp công nhântrong Mặt trậndântộc thống nhất
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- C
211. Theo tư tưởng Hồ ChíMinh, luậnđiểm Đảng Cộng sảnViệt Nam là sảnphẩm của sự kết
hợp giữa chủnghĩa MácLêninvới phong trào công nhânvà phong trào yêunước là:
forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750
2/20
19/05/2013
300Câuhỏi trắc nghiệmLý LuậnChínhTrị ( Cóđápán)
a - Xác địnhnghiệm vụcủa Đảng
- Xác địnhbảnchất của Đảng
c - Xác địnhnguồngốc ra đời của Đảng
d - Xác địnhnăng lực của Đảng
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- B
212. Nhà nước của dântheo tư tưởng Hồ ChíMinhnghĩa là:
a - Mọi quyềnlực trong nhà nước và trong xã hội đềuthuộc về nhândân
- Mọi công việc của nhà nước do dânquyết định
c - Đại biểucủa nhà nước do dânbầura
d - Cả a,
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- A
213. Nhà nước do dântheo tư tưởng Hồ ChíMinhlà:
a - Đại biểucủa nhà nước do dânlựa chọn. Nhà nước phải liênhệ chặc chẽ với dân
- Dânủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động
c - Dâncó quyềnkiểm soát, giám sát, bãi miễnnếuđại biểukhông làm trònsự ủythác của dân
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- D
214. Nhà nước vìdântheo tư tưởng Hồ ChíMinhlà:
a - Phục vụvìlợi íchvà nguyệnvọng chínhđáng của nhândân
- Dânlà chủ, chínhphủlà đầytớ. Mọi chủtrương, chínhsách, pháp luật đềuxuất phát từ lợi ích
của dân
c - Nhà nước trong sạch, không có bất cứ một đặc quyền, đặc lợi nào
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- B
215. Phẩm chất đạo đức cơ bảncủa conngười Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ
ChíMinhlà:
a - Trung với nước, hiếuvới dân. Yêuthương conngười
- Cần, kiệm, liêm, chính, chícông vô tư
c - Có tinhthầnquốc tế trong sáng
d - Cả a, b, c
[HUI.VN] ĐÁP ÁN- D
216. Conngười theo quanniệm của Hồ ChíMinhlà:
a - Động lực của cáchmạng
- Vốnquýcủa cáchmạng
forum.hui.vn/Thread-300-cau-hoi-trac-nghiem-ly-luan-chinh-tri-co-dap-an-1750
3/20
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:27 PM


300 Câu hỏi trắc nghiệm môn Lý Luận Chính Trị


1. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?
a - Là một phạm trù triết học
b - Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
c - Là toàn bộ thế giới hiện thực
d - Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác


2. Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:
a - Tính vật chất
b - Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội
c - Tính khách quan
d - Tính hiện thực


3. Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì?
a - Đồng nhất vật chất với tồn tại
b - Quy vật chất về một dạng vật thể
c - Đồng nhất vật chất với hiện thực
d - Coi ý thức cũng là một dạng vật chất


4. Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan điểm của trường phái triết học nào?
a - Duy vật biện chứng
b - Duy vật siêu hình
c - Duy tâm khách quan
d - Nhị nguyên


5. V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a - Ý thức
b - Cảm giác
c - Nhận thức
d - Tư tưởng


6. Quan điểm: "Bản chất của thế giới là ý thức" là quan điểm của trường phái triết học nào?
a - Duy vật
b - Duy tâm
c - Nhị nguyên
d - Tất cả đều sai


Download file tài liệu để xem thêm chi tiết


 


.pdf 300-TN-Ly-luan-chinh-tri- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf 300-TN-Ly-luan-chinh-tri- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf 300-TN-Ly-luan-chinh-tri- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf 300-TN-Ly-luan-chinh-tri- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download